Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Nguyễn Văn Thương (nhạc sĩ)

Nguyễn Văn Thương (nhạc sĩ) Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Đề cử thành công.ⒼⒹⒶⒺThảo luận 04:41, ngày 21 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 • Giới thiệu: Nguyễn Văn Thương (1919–2002) là một nhạc sĩ, nhà giáo, nghệ sĩ người Việt Nam. Có tác phẩm đầu tay từ năm 17 tuổi và trước Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Văn Thương thuộc thế hệ đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam.
 • Ghi công: Bài được tạo bởi Docteur Rieux từ năm 2006, đến nay được GDAE mở rộng và nâng cấp bài. BQV DHN đã duyệt lên mục BCB vào ngày 22 tháng 8 năm 2022.
 • Nhận xét: đây là bài tự viết ứng cử thứ 2 của tôi, hy vọng nhận được sự trợ giúp trong việc nhận xét và góp ý từ mọi người. Tiếng vĩ cầm🎻 13:04, ngày 21 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 • Hướng dẫn nhận xét: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ bài viết thành bài viết tốt
  Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn còn vấn đề
  Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ýSửa đổi

 1.   Đồng ý Bài viết tốt. Túy Mộng Vô Ky 13:52, ngày 9 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2.   Đồng ý Không thấy vấn đề gì. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 21:47, ngày 15 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3.   Đồng ý Bài viết tốt. Là tôi Cần cố gắng hơn 14:24, ngày 17 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chưa đồng ýSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

 •   Ý kiến Bài còn dùng nhiều từ ngữ sáo rỗng và có giọng điệu đánh giá: "nhận đúng", "giác ngộ lý tưởng cách mạng", "giao trọng trách", v.v. NHD (thảo luận) 21:37, ngày 21 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @DHN Tôi đã thay đổi các từ ngữ trên, mời tiền bối tiếp tục góp ý. – Tiếng vĩ cầm🎻 01:08, ngày 22 tháng 8 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 •   Ý kiến @GDAE: Hoàn cảnh sáng tác "Đêm đông" là dịp Tết năm 1939 hay 1940? Túy Mộng Vô Ky 12:54, ngày 9 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Biheo2812 1940 thì phải á bạn? – Tiếng vĩ cầm🎻 12:59, ngày 9 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @GDAE: Hầu hết các nguồn báo chí đều ghi năm sáng tác là 1939. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương cũng kể là sáng tác năm đó. Chỉ có nguồn sách là năm 1940. – Túy Mộng Vô Ky 13:37, ngày 9 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Biheo2812 nguồn sách cũng uy tín, khi những người viết sách đến từ Viện Âm nhạc, họ sở hữu tài liệu lưu trữ thông tin nhiều thứ về chính tác giả gửi gắm. Tuy nhiên tôi sẽ làm một chú thích nho nhỏ để dung hòa. – Tiếng vĩ cầm🎻 13:43, ngày 9 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @GDAE: Tôi đâu có nói nguồn sách không uy tín nhưng vì có thông tin mâu thuẫn nên muốn làm rõ. Có nguồn này nói Kim Minh là học trò theo học guitar với Nguyễn Văn Thương và mất năm 1946. Bạn thêm một cái ghi chú để độc giả biết thêm thông tin. – Túy Mộng Vô Ky 06:28, ngày 16 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Đã thêm – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 06:42, ngày 16 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 •   Ý kiến @GDAE: Không biết mục "Đời tư" trong bài còn có thể mở rộng thêm được thông tin gì không? Với cả mình thấy thêm ảnh ông Quang Thọ vào bài có vẻ hơi thừa, hoặc bạn nên viết thêm thông tin gì đó bên dưới ảnh này để người đọc rõ hơn tầm quan trọng khi đưa ảnh này vào bài. Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:23, ngày 16 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Ảnh Bưu điện trung tâm Sài Gòn cũng tương tự, và mình nghĩ bạn có thể chuyển một đề mục riêng "Những năm cuối và qua đời" thành mục nhỏ trong mục lớn "Sự nghiệp" nếu không có thông tin gì đáng kể về cái chết của ông. – Nguyenmy2302 (thảo luận) 14:26, ngày 16 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  @Nguyenmy2302 Tôi đã sửa lại theo như góp ý, xin mời bạn tiếp tục rà soát bài. Rất tiếc là báo chí không đưa tin nhiều về đời sống riêng tư của ông. – ⒼⒹⒶⒺThảo luận 15:58, ngày 16 tháng 9 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!