Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Tống Á Hiên

Tống Á Hiên Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Xóa bài. Màu tím hoa sim 10:04, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
Tống Á Hiên (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem) – (thay đổi)
(Tìm nguồn: "Tống Á Hiên" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nam ca sĩ Trung Quốc sinh năm 2004 không rõ độ nổi bật, là thành viên thuộc nhóm nhạc Thời Đại Thiếu Niên Đoàn, các giải đạt được chủ yếu theo nhóm. Nguyenmy2302 (thảo luận) 09:04, ngày 8 tháng 1 năm 2022 (UTC)

XóaSửa đổi

  1.   Xóa nếu ca sĩ này tách ra solo, đạt thành tích gì đó thì còn xem xét được. Còn hiện tại mọi thông tin đều phụ thuộc vào nhóm. Hihihi - Hahaha Lê Hoàng Khánh - Kim cương xanh 02:00, ngày 12 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  2.   Xóa Chưa có giải solo nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 11:04, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  3.   Xóa Giải thưởng toàn theo nhóm, không có giải thưởng cá nhân nổi bật. Màu tím hoa sim 11:40, ngày 16 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  4.   Xóa Chưa đủ nổi bật để có bài. Minhphamthe45 (thảo luận) 09:13, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  5.   Xóa Như những ý kiến trên. ~Cát trắng~ Đơn giản là thế⛅ 09:16, ngày 20 tháng 1 năm 2022 (UTC)

GiữSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!