Wikipedia:Cúp Wiki tiếng Việt/Ứng cử/2020/DangTungDuong

Tổng điểm: 775 điểm
Tính đến 27 tháng 1 năm 2020

—Cập nhật hộ DangTungDuong vì thành viên thông báo quá bận nên không thể tự kiểm kê nội dung thi và nhờ giám khảo cập nhật giúp. Definitely Maybe  Nhắn cho tôi 12:10, ngày 8 tháng 1 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Bài viết chọn lọc

sửa

Không có

Danh sách chọn lọc

sửa
 1. Danh sách đĩa nhạc của The Beatles Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách đĩa nhạc của The Beatles (149,6k byte ~ 60đ) (bonus +60đ)

--> Tổng điểm DSCL: 60 (gốc) + 60 (bonus) = 120đ

Bài viết tốt

sửa
 1. Cánh cung Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Cánh cung (33,5k byte ~ 80đ) (bonus +0đ)
 2. Một ngày Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Một ngày (32,2k byte ~ 80đ) (bonus +0đ)
 3. Anh Ngọc (nhà báo) Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Anh Ngọc (nhà báo) (49,7k byte ~ 80đ) (bonus +0đ)
 4. Thời gian để yêu Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Thời gian để yêu (35,9k byte ~ 80đ) (bonus +0đ)
 5. Tottenham Hotspur F.C. Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Tottenham Hotspur F.C. (129k byte ~ 80đ) (bonus +160đ)

-->Tổng điểm BVT: 400 (gốc) + 160 (bonus) = 560đ

Bài viết mục Bạn có biết?

sửa
 1. Tottenham Hotspur F.C. Thảo luận:Tottenham Hotspur F.C. Wikipedia:Bạn có biết/2019/Tuần 31/1 (129k byte ~ 20đ) (bonus +40đ)

-->Tổng điểm BCB: 20 (gốc) + 40 (bonus) = 60đ

Bài viết mục Tin tức

sửa

Không có

Chủ điểm chọn lọc

sửa

Không có

Nhận xét/tiến cử bài viết tốt/chọn lọc

sửa

Đăng ứng cử

sửa
 1. Đỗ Bảo Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đỗ Bảo (5đ)

Nhận xét

sửa
 1. Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đỗ Bảo

 Y Phản hồi và tranh luận sôi nổi ở phiếu phản đối số 1, dù cho người nhận xét sau cùng vẫn ko gạch phiếu. (5đ)

 1. Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Mùa xuân ơi

 Y Các nhận xét chi tiết được người viết phản hồi ở phiếu chống đầy đủ dẫn đến sau cùng người nhận xét gạch phiếu chống. (5đ)

 1. Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Biểu tình bài Nhật tại Trung Quốc năm 2012

 Y Các nhận xét chi tiết được người viết phản hồi ở phiếu chống đầy đủ dẫn đến sau cùng người nhận xét gạch phiếu chống. (5đ)

 1. Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Ketsuban (Pokémon)

 Y Tranh luận sôi nổi ở phiếu phản đối số 1, dù cho người nhận xét sau cùng vẫn ko gạch phiếu. (5đ)

 1. Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Dáng hình thanh âm (phim)

 Y Là chủ nhân phiếu chống số 1 và có cuộc tranh luận sôi nổi với Nacdanh để xây dựng bài, sau cùng đã đồng ý gạch phiếu (5đ)

 1. Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Wings (album của BTS)

 Y Là chủ nhân phiếu chống số 2 với nhận xét bài vô cùng chi tiết (5đ)

-->Tổng điểm nhận xét/ứng cử BVT/CL: 35đ