Chào mừng các bạn đến với Dự án Giải thưởng. Dự án này là một nỗ lực hợp tác của một nhóm thành viên Wikipedia để tổ chức nâng cao các bài viết liên quan tới những giải thưởng. Thành viên dự án được khuyến khích tuân thủ các quy định và hướng dẫn để giúp chuẩn hoá các bài viết liên quan. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của dự án là chú thích nội dung bằng các nguồn kiểm chứng được. Nếu bạn muốn giúp đỡ, xin hãy ghi danh tham gia vào dự án.

Thành viên

sửa