Wikipedia:Dự án/Liban/Cần làm


Qxz-ad196 (1).gif

Lưu ý: những thành viên nào có tên trong danh sách thành viên của dự án sẽ được tag tên vào đây để những thành viên đó biết việc cần làm

@ AlbertEinstein05 @ LebanonS @ Huỳnh Nhân-thập @ bdanh @ Justice,ScienceandFree @ Đông Minh

Cần làmSửa đổi

 1. Triển khai bản mẫu:Các bài về Liban
 2. Nâng cấp các bài quan trọng: Liban, Hezbollah, Nội chiến Liban
 3. Dịch các bài về quan hệ ngoại giao với các quốc gia của Liban tại Bản mẫu:Quan hệ ngoại giao Liban (các bài tiếng Anh tương đương tại đây)

Bài thỉnh cầuSửa đổi

Các bài quan trọng: về Tổng thống/Thủ tướng Liban, các đảng phái chính trị, tôn giáo

 1. Nhà nước Liban Tự do
 2. Fuoad Siniora
 3. Najib Mikati
 4. Amine Gemayel
 5. Bachir Gemayel
 6. Émile Lahoud
 7. Đảng Kataeb
 8. Liên minh 14 tháng 3
 9. Liên minh 8 tháng 3
 10. Phong trào Tương lai
 11. Phong trào Amal
 12. Phong trào Yêu nước Tự do
 13. Walid Jumblatt
 14. Samir Geagea