Wikipedia:Ngày này năm xưa/04/16

Vladimir Ilyich Lenin

16 tháng 4: Ngày Giải phóng Nô lệ tại Washington, D.C.; Sinh nhật Margrethe II tại Đan Mạch.