Wikipedia:Ngày này năm xưa/06/25

Michael Jackson Cannes.jpg

25 tháng 6: Tết Đoan ngọ (2020); Ngày Độc lập tại Mozambique; ngày Lập quốc tại CroatiaSlovenia (1991); ngày Trồng cây tại Philippines.