Wikipedia:Ngày này năm xưa/08/10

Louvre aile Richelieu.jpg

10 tháng 8: Ngày Diesel sinh học quốc tế; ngày Tuyên ngôn độc lập của Quito tại Ecuador (1809), ngày vì nạn nhân chất độc da cam.