Wikipedia:Ngày này năm xưa/10/30

Tsar Bomba.jpg

30 tháng 10: Ngày tưởng niệm các nạn nhân chịu đàn áp chính trị tại Nga.