Wikipedia:Ngày này năm xưa/11/13

Comic World Seoul October 2013 134.JPG

13 tháng 11: