Wikipedia:Ngày này năm xưa/11/16

Canaima 17.JPG

16 tháng 11: Ngày Khoan dung Quốc tế; ngày Tuyên bố chủ quyền tại Estonia (1988).