Wikipedia:Ngày này năm xưa/11/22

John F. Kennedy, White House color photo portrait.jpg

22 tháng 11: ngày Độc lập tại Liban (1943); sinh nhật quân chủ bang Johor, Malaysia.