Wikipedia:Yêu cầu cấp quyền/Không chấp nhận/2013

Người dùng botSửa đổi

SpratlyIslandsDisputeSửa đổi

Tuần tra viênSửa đổi

Nam thuanSửa đổi