Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Tocdoso1Bot

Tocdoso1Bot - 14 tháng 8 năm 2021Sửa đổi

  Vụ kiểm định này đã được giải quyết.

Tài khoản cần kiểm địnhSửa đổi


Bằng chứng/lý do cần kiểm địnhSửa đổi

Tài khoản bot có dấu hiệu bị xâm nhập (hoặc lỗi AWB). Người Dùng Không Định DanhĐặt tên cho tôi 19:09, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nhận xétSửa đổi

Các bên liên quan cũng có thể bình luận/thảo luận trong phần này bên dưới.

Kết quả và nhận xét của kiểm định viênSửa đổi

 N Không thực hiện. Nếu bạn nghi tài khoản bot của mình bị xâm nhập thì có thể đổi mật khẩu, ngưng sử dụng nó, hay yêu cầu một BQV cấm tài khoản. NHD (thảo luận) 19:21, ngày 14 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]