Xã liên kết tại Pháp

Tại Pháp, các xã liên kết (tiếng Pháp: communes associées) được thành lập theo Đạo luật sáp nhập xã ngày 16 tháng 7 năm 1971 (cũng còn có tên là Đạo luật Marcellin). Đạo luật cho phép các độc lập trước đó duy trì một số cơ quan như

  • một xã trưởng, một nhân viên lục sự, một viên chức điều tra tội phạm.
  • một văn phòng xã trưởng
  • một trung tâm cộng đồng

Bài viết này là một trong chuỗi bài
Phân cấp hành chính Pháp

(gồm vùng hải ngoại)

(gồm tỉnh hải ngoại)

Cộng đồng đô thị
Cộng đồng khối dân cư
Cộng đồng xã
Xã đoàn khối dân cư mới

Xã liên kết
Quận nội thị

Phân cấp khác ở hải ngoại Pháp

Cộng đồng hải ngoại
Cộng đồng đặc biệt
Xứ hải ngoại
Lãnh thổ hải ngoại
Đảo Clipperton

Ngày 1 tháng 1 năm 2006, có 730 xã liên kết tại Pháp. Đa số các xã liên kết được lập trong vòng 4 năm sau khi Đạo luật Marcellin được thông qua.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi