#7FFFD4

Màu xanh berin hay xanh bi, xanh ngọc là màu nằm giữa màu xanh lá cây và màu xanh lam.

Khoáng chấtSửa đổi

Đây là màu được coi là một trong những màu phổ biến nhất của khoáng chất berin có thể sử dụng trong công nghiệp đá quý (Be3Al2(SiO3)6), rất gần với ngọc lục bảo.

Tọa độ màuSửa đổi

Số Hex = #7FFFD4
RGB    (r, g, b)    =  (127, 255, 212)
CMYK   (c, m, y, k) =  (50, 0, 17, 0)
HSV (h, s, v) =  (160, 50, 100)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi