Màu xanh thủy tinh là màu xanh lam sẫm. Tuy nhiên, nó cũng có thể chỉ tới các biến thể nhạt hơn của màu xanh lam, có lẽ là do kết quả của sự mập mờ về nguồn gốc của từ này.

Powder blue
 
Về các tọa độ này     Các tọa độ màu
Bộ ba hex#9EB9D4
sRGBB  (rgb)(158, 185, 212)
HSV       (h, s, v)(217°, 73%, 96%)
NguồnBritish Standard 20D41
B: Chuẩn hóa thành [0–255] (byte)
 

#003399

Tọa độ màuSửa đổi

Số Hex =  #993366
RGB   (r, g, b)      = (0, 51, 153)
CMYK  (c, m, y, k)   = (100, 80, 40, 0)
HSV (h, s, v) =  (220, 100, 60)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi