#9EB9D4

Màu xanh thủy tinh (powder blue) là màu xanh lam nhạt. Tuy nhiên, nó cũng có thể chỉ tới các biến thể nhạt hơn của màu xanh lam, có lẽ là do kết quả của sự mập mờ về nguồn gốc của từ này.

Xanh thủy tinh
 
Về các tọa độ này     Các tọa độ màu
Bộ ba hex#9EB9D4
sRGBB  (rgb)(158, 185, 212)
HSV       (h, s, v)(217°, 73%, 96%)
NguồnBritish Standard 20D41
B: Chuẩn hóa thành [0–255] (byte)

Tọa độ màu Sửa đổi

Số Hex =  #993366
RGB   (r, g, b)      = (0, 51, 153)
CMYK  (c, m, y, k)   = (100, 80, 40, 0)
HSV (h, s, v) =  (220, 100, 60)

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi