Âu (區) là một họ Trung Quốc có nguồn gốc ở tỉnh Quảng Đông. Họ này cũng có mặt ở Việt Nam do người Hoa di cư sang.

Nhiều người Việt hiện nay hay hiểu nhầm họ Âu (區) và họ Âu Dương (歐陽) là cùng một họ (do chữ Quốc ngữ chỉ biểu âm, không biểu rõ nghĩa như chữ Hánchữ Nôm khi có thể thấy hai chữ Âu là khác nhau).

Người Việt Nam họ Âu nổi tiếngSửa đổi

Người Trung Quốc nổi tiếngSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi