1255 – Theo ngôn ngữ khác

1255 có sẵn trong 135 ngôn ngữ.

Trở lại 1255.

Ngôn ngữ