Thể loại:Thiên thể phát hiện năm 1954 – Theo ngôn ngữ khác