The Boys (album của Girls' Generation) – Theo ngôn ngữ khác