Vương triều thứ Mười Bốn của Ai Cập – Theo ngôn ngữ khác