Vương triều thứ Mười Chín của Ai Cập – Theo ngôn ngữ khác