Ngôi mộ KV16 nằm trong Thung lũng của các vị VuaAi Cập. Nó đã được sử dụng cho việc chôn cất của Pharaon Ramsses I của Vương triều 19. Nơi chôn cất được phát hiện bởi Giovanni Belzoni trong ngày 10 tháng 10 năm 1817.

KV16
Nơi chôn cất Ramesses I

Cuốn sách của Những cái cổng

Vị trí Thung lũng các vị vua
Phát hiện 10 tháng 10 năm 1817
Khai quật bởi Giovanni Belzoni
Trước :
KV15
Tiếp theo :
KV17

Ramesses I đã cai trị ít hơn hai năm, ngôi mộ chỉ dài có hai mươi chín mét. Nó bao gồm hai cầu thang xuống, liên kết với một dốc hành lang và dẫn đến phòng chôn cất. Giống như ngôi mộ của Horemheb (KV57), ngôi mộ được trang trí với những họa tiết Cuốn Sách của Những cái cổng. Quan tài vẫn còn nguyên ở vị trí trong buồng chôn, được xây dựng bằng đá thạch anh đỏ.

Xem thêm sửa

Bản đồ vị trí các ngôi mộ sửa


 
Hình ảnh của KV16 lấy từ một mô hình 3d

Tham khảo sửa

  • Reeves, N & Wilkinson, R.H. , 1996, Thames and Hudson, London.
  • Siliotti, A. , 1996, A.A. Gaddis, Cairo.