Ngôi mộ KV37 là một ngôi mộ Ai Cập cổ nằm trong Thung lũng của các vị VuaAi Cập. Mảnh xương chỉ ra rằng ngôi mộ đã được sử dụng cho việc chôn cất. Tuy nhiên, nó đã bị hư hỏng nặng, và người cư ngụ ban đầu của nó là không rõ.

KV37
Nơi chôn cất Không rõ
Vị trí Thung lũng các vị vua
Phát hiện năm 1899
Khai quật bởi Victor Loret
Trước :
KV36
Tiếp theo :
KV38

Bản đồ vị trí các ngôi mộ sửaTham khảo sửa

  • Reeves, N & Wilkinson, R.H. , 1996, Thames and Hudson, London.
  • Siliotti, A. , 1996, A.A. Gaddis, Cairo.
 
Hình ảnh của KV37 lấy từ một mô hình 3d