KV48

Ngôi mộ trong Thung lũng các vị Vua


Ngôi mộ KV48 là một ngôi mộ Ai Cập cổ nằm trong Thung lũng của các vị VuaAi Cập. Nó chứa đựng xác ướp đã chôn cất của quý tộc Amenemopet gọi là Pairy.

KV48
Nơi chôn cất Amenemopet gọi là Pairy
Vị trí Thung lũng các vị vua
Phát hiện tháng 1 năm 1906
Khai quật bởi Edward R. Ayrton
Trước :
KV47
Tiếp theo :
KV49

Ngôi mộ nằm gần KV35, ngôi mộ của Amenhotep II, và đã được xâm nhập bởi một trục dẫn đến một phòng nhỏ có chứa một xác ướp đã bị phá hủy của người Vương triều 18. Sàn nhà được bao phủ trong lớp đá vôi và các hiện vật đã bị hỏng trong đó bao gồm một con dấu bằng bùn làm từ một tấm giấy cói và một quan tài bị tan vỡ thành nhiều mảnh.

Hình ảnh của KV48 lấy từ một mô hình 3d

Tham khảo

sửa
  • Reeves, N & Wilkinson, R.H., 1996, Thames and Hudson, London.
  • Siliotti, A., 1996, A.A. Gaddis, Cairo.

Bản đồ vị trí các ngôi mộ

sửa