Ngôi mộ KV29 là một ngôi mộ Ai Cập cổ trong Thung lũng của các vị VuaAi Cập.

KV29
Nơi chôn cất Không rõ
Vị trí Thung lũng các vị vua
Phát hiện Trước năm 1832
Khai quật bởi chưa khám phá
Trước :
KV28
Tiếp theo :
KV30

Nó chưa được khai quật bao giờ và vẫn còn đầy đủ tất cả những vật và có thể có chứa xác ướp. Nó có thể chỉ bao gồm một đường trục.

Xem thêm sửa

Bản đồ vị trí các ngôi mộ sửaTham khảo sửa

  • Reeves, N & Wilkinson, R.H. , 1996, Thames and Hudson, London.
  • Siliotti, A. , 1996, A.A. Gaddis, Cairo.