Ngôi mộ WV24 là một mộ Ai Cập Cổ đại. Nó nằm ở phía Tây của Thung lũng của các vị Vua. Nó đã được báo cáo phát hiện bởi Robert HayJohn Wilkinson trong những năm 1820 và được viếng thăm bởi Howard Carter, tuy nhiên, đó là cuộc khám phá không hoàn toàn đầy đủ cho đến khi Otto Schaden khai quật trong năm 1991.

WV24
Nơi chôn cất Không rõ
Vị trí Thung lũng các vị vua
Phát hiện Trước năm 1832
Khai quật bởi Otto Schaden
Trước :
WV23
Tiếp theo :
WV25
Hình ảnh của WV24 lấy từ một mô hình 3d

Tham khảo

sửa
  • Reeves, N & Wilkinson, R.H. , 1996, Thames and Hudson, London.
  • Siliotti, A. , 1996, A.A. Gaddis, Cairo.

Bản đồ vị trí các ngôi mộ

sửa