Ngôi mộ KV41 nằm trong Thung lũng của các vị VuaAi Cập, là cuối cùng được tìm thấy bởi Victor Loret và chưa có bất kỳ cuộc khai quật hoặc kiểm tra nào được thực hiện. Người chủ của ngôi mộ này vẫn chưa rõ, nhưng nó có thể là ngôi mộ của Tetisheri.

KV41
Nơi chôn cất Không rõ
Vị trí Thung lũng các vị vua
Phát hiện năm 1899
Khai quật bởi Victor Loret
Trước :
KV40
Tiếp theo :
KV42

Bản đồ vị trí các ngôi mộ

sửaTham khảo

sửa
  • Reeves, N & Wilkinson, R.H. , 1996, Thames and Hudson, London.
  • Siliotti, A. , 1996, A.A. Gaddis, Cairo.