Ngôi mộ KV58 nằm trong Thung lũng của các vị VuaAi Cập. Nó được biết đến như là Ngôi mộ của những Cỗ Xe, và bên trong có chứa những đồng tiền từ ngôi mộ của Ay trong WV23. Không ai rõ nó có chứa xác ướp hay không.

KV58
Nơi chôn cất không rõ
Vị trí Thung lũng các vị vua
Phát hiện tháng 1 năm 1906
Khai quật bởi Harold Jones
Trước :
KV57
Tiếp theo :
KV59

Xem thêm sửa

 
Hình ảnh của KV58 lấy từ một mô hình 3D

Tham khảo sửa

  • Reeves, N & Wilkinson, R.H. , 1996, Thames and Hudson, London.
  • Siliotti, A. , 1996, A.A. Gaddis, Cairo.

Bản đồ vị trí các ngôi mộ sửa