Ngôi mộ WV25phía Tây của Thung lũng của các vị Vua, Ai Cập, rõ ràng nó là sự khởi đầu của một ngôi mộ Hoàng gia, nhưng nó chưa bao giờ được hoàn thành hay trang trí. Nó được cho là ngôi mộ chưa hoàn thành của Akhenaten.

WV25
Nơi chôn cất Không rõ
Vị trí Thung lũng các vị vua
Phát hiện năm 1817
Khai quật bởi Giovanni Battista Belzoni
Trang trí Amduat, Book of the Dead,
Hình ảnh câu cá và fowling senes
Sơ đồ Trục thẳng
Trước :
WV24
Tiếp theo :
KV26

Nó đã được phát hiện bởi nhà khảo cổ học Ý, ông Giovanni Belzoni trong năm 1817. Belzoni tìm thấy hai bộ quan tàixác ướp, nhưng không rõ đó là ai và một cái quan tài được bao phủ trong một bức tường.

Hình ảnh của WV25 lấy từ một mô hình 3d

Tham khảo

sửa
  • Reeves, N & Wilkinson, R.H. , 1996, Thames and Hudson, London.
  • Siliotti, A. , 1996, A.A. Gaddis, Cairo.

Bản đồ vị trí các ngôi mộ

sửa