Ngôi mộ KV32 nằm trong Thung lũng của các vị VuaAi Cập, là nơi chôn cất Tia'a, vợ của Amenhotep II và là mẹ của Thutmosis IV.

KV32
Nơi chôn cất Tia'a
Vị trí Thung lũng các vị vua
Phát hiện năm 1898
Khai quật bởi Victor Loret
Trước :
KV31
Tiếp theo :
KV33


Hình ảnh của KV32 lấy từ một mô hình 3d
Hình ảnh của những bước thâm nhập của những nhà khảo cổ vào KV32 từ KV47. Lấy từ mô hình 3d

Ngôi mộ đã được phát hiện trong năm 1898 bởi Victor Loret. Nó chưa được hoàn thành và nằm sâu 40m trong vùng núi. Một phần của nó đã thâm nhập bởi những người thợ đào phòng chôn cất trong ngôi mộ của Siptah, KV47.

KV32 chưa được hoàn toàn dọn dẹp hay khai quật, nhưng đang được làm việc bởi một nhóm nhà khảo cổ từ trường đại học Basel, thuộc dự án MISR.

Bản đồ vị trí các ngôi mộ sửaTham khảo sửa

  • Reeves, N & Wilkinson, R.H. , 1996, Thames and Hudson, London.
  • Siliotti, A. , 1996, A.A. Gaddis, Cairo.