Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dự án Anime và manga”

n
→‎top: fixes, replaced: [[File: → [[Tập tin: (3), [[Category: → [[Thể loại: (37)
n (add padding-left)
n (→‎top: fixes, replaced: [[File: → [[Tập tin: (3), [[Category: → [[Thể loại: (37))
<td class="mbox-text" style="padding: 3px 0 3px 5px;" colspan="2">
<table style="background: transparent; border: none; padding: 0; width: 100%;" cellspacing="0">
<tr><td class="mbox-image" style="padding: 2px 0;">[[FileTập tin:{{
#switch: {{NAMESPACE}} | Bản mẫu | Thảo luận = {{
#switch: {{{class|{{{chất lượng}}}}}}
}}
}}{{
#if: {{{bleach-work-group|}}} | <tr><td style="background: #000;">[[FileTập tin:B with flames.png|20px|center]]</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này được bảo trợ bởi '''[[Wikipedia:Dự án Anime và Manga/Bleach|Nhóm cộng tác ''Bleach'']]'''.</td></tr>
}}{{
#if: {{{conventions-work-group|}}} | <tr><td style="text-align: center; background: #ADD8E6;">'''[[:Category:Conventions work group articles|CON]]'''</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này được bảo trợ bởi '''[[Wikipedia:Dự án Anime và Manga/Hội nghị và sự kiện|Nhóm cộng tác hội nghị và sự kiện]]'''.</td></tr>
}}{{
#if: {{{digimon-work-group|}}} | <tr><td>[[FileTập tin:Crystal Clear troll dots.png|20px|center]]</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}} này được bảo trợ bởi '''[[Wikipedia:Dự án Anime và Manga/Digimon|Nhóm cộng tác ''Digimon'']]'''.</td></tr>
}}{{
#if: {{{dragon-ball-work-group|}}} | {{WPBannerMeta/taskforce
| Thảo luận = {{
#switch: {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class|{{{chất lượng}}}}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
| CL = [[CategoryThể loại:Bài viết chọn lọc về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| DSCL = [[CategoryThể loại:Danh sách chọn lọc về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| CLC = [[CategoryThể loại:Bài viết chất lượng cao về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| A = [[CategoryThể loại:Bài viết chất lượng A về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| B = [[CategoryThể loại:Bài viết chất lượng B về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| C = [[CategoryThể loại:Bài viết chất lượng C về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| Sơ khởi = [[CategoryThể loại:Sơ khởi về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| Sơ khai = [[CategoryThể loại:Sơ khai về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| Danh sách = [[CategoryThể loại:Danh sách về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| NA | Định hướng = [[CategoryThể loại:Trang ngoài bài viết về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| Đổi hướng = [[CategoryThể loại:Trang đổi hướng về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| Sách = [[CategoryThể loại:Sách của Wikipedia về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| Dự kiến = [[CategoryThể loại:Trang dự kiến về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| #default = [[CategoryThể loại:Chưa đánh giá chất lượng về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
}}{{
#ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class|{{{chất lượng}}}}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
|| [[CategoryThể loại:Bài viết về Anime và Manga có chức năng tự động đánh giá chất lượng|{{PAGENAME}}]]<!-- if B check changes the assessment -->
}}{{
#switch: {{{class|{{{chất lượng}}}}}}
| Định hướng | Đổi hướng | Sách =
| NA = [[CategoryThể loại:Không quan trọng về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| #default = {{
#switch: {{{importance|{{{độ quan trọng}}}}}}
| Đặc biệt = [[CategoryThể loại:Đặc biệt quan trọng về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| Cao = [[CategoryThể loại:Rất quan trọng về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| Trung bình = [[CategoryThể loại:Khá quan trọng về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| Thấp = [[CategoryThể loại:Ít quan trọng về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| NA = [[CategoryThể loại:Không quan trọng về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| #default = [[CategoryThể loại:Không rõ độ quan trọng về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
}}
}}{{
#switch: {{{class|{{{chất lượng}}}}}}
| DSCL | CL | CLC | A = [[CategoryThể loại:Bài viết cần được phát triển về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
|#default =
}}{{
#switch: {{{importance|{{{độ quan trọng}}}}}}
| Đặc biệt | Cao | Trung bình = [[CategoryThể loại:Bài viết cần được phát triển về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| #default =
}}
| Thảo luận Thể loại = [[CategoryThể loại:Trang thể loại về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| Thảo luận Tập tin = [[CategoryThể loại:Tập tin về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| Thảo luận Chủ đề = [[CategoryThể loại:Trang chủ đề về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| Thảo luận Wikipedia = {{
#ifeq: {{BASEPAGENAME}} | Dự án Anime và Manga/Userbox
| [[CategoryThể loại:Bản mẫu về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| {{
#ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | Bản mẫu
| [[CategoryThể loại:Bản mẫu về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| [[CategoryThể loại:Trang dự án trực thuộc Dự án Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
}}
}}
| Thảo luận Bản mẫu = {{
#ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | Đổi hướng
| [[CategoryThể loại:Trang ngoài bài viết về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| [[CategoryThể loại:Bản mẫu về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
}}
| Thảo luận Thành viên = {{ #ifeq: {{{class|{{{chất lượng}}}}}} | Bản mẫu | [[CategoryThể loại:Bản mẫu về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]] }}
| #default = [[CategoryThể loại:Không phải trang về Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
}}{{
#if: {{{key-work-group|}}} | {{
#switch: {{WikiProject Anime and manga/type check|class={{{class|{{{chất lượng}}}}}}}}
| Tập tin = [[CategoryThể loại:Tập tin được bảo trợ bởi Nhóm cộng tác Key của Dự án Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| Đổi hướng = [[CategoryThể loại:Trang đổi hướng được bảo trợ bởi Nhóm cộng tác Key của Dự án Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
| [[CategoryThể loại:Bài viết được bảo trợ bởi Nhóm cộng tác Key của Dự án Anime và Manga|{{PAGENAME}}]]
}}
}}
48.517

lần sửa đổi