Khác biệt giữa các bản “Hipparion”

Trang mới: “{{Taxobox | fossil_range = sớm Miocen đến Pleistocen {{Fossil_range|23|0.781}} | image = Hipparion laromae - La Roma 2, Alfambra, Teruel, Spain - Di…”
(Trang mới: “{{Taxobox | fossil_range = sớm Miocen đến Pleistocen {{Fossil_range|23|0.781}} | image = Hipparion laromae - La Roma 2, Alfambra, Teruel, Spain - Di…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh