Khác biệt giữa các bản “Tiết Nhân Quý”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
== Thân thế ==
Tiết Nhân Quý là người Giáng Châu, Long Môn (nay thuộc [[Hà Tân, Vận Thành|Hà Tân]], [[Sơn Tây (Trung Quốc)|Sơn Tây]]), xuất thân trong một gia đình thế tộc ở [[Sơn Tây (Trung Quốc)|Hà Đông]], thuộc dòng dõi tướng lĩnh thời [[Bắc Ngụy]] là Tiết An Đô. Tằng tổ phụ của Tiết Nhân Quý là Tiết Vinh, cũng làm quan thời [[Bắc Ngụy]] đến chức Thái thú, Đô đốc, được phong Trừng Thành Huyện công. Tổ phụ là Tiết Diễn, làm Trung đại phu thời [[Bắc Chu]], cha là Tiết Quỹ, làm quan cho [[nhà Tùy]].
 
==Cuộc đời==