Khác biệt giữa các bản “Hồng y”

 
===Hồng y chưa là Giám mục===
Cho đến năm 1917, có thể cho một người không phải là linh mục được vinh thăng Hồng y, nhưng đi kèm với một số ít quyền hạn, trở thành hồng y phẩm trật Hồng y Phó tế. Chẳng hạn, vào thế kỷ 16, Reginald Pole đã làm một hồng y trong 18 năm trước khi ông thụ phong linh mục. Năm 1917, tất cả các hồng y, thậm chí cả các hồng y Phó tế, đều phải là linh mục,<ref>Canon 232 §1 of the 1917 Code of Canon Law</ref> và vào năm 1962, Giáo hoàng Gioan XXIII đặt ra tiêu chuẩn rằng tất cả các hồng y phải được phong chức giám mục, ngay cả khi họ chỉ là linh mục vào lúc bổ nhiệm.<ref>[http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/motu_proprio/documents/hf_j-xxiii_motu-proprio_19620415_cum-gravissima_lt.html Motu proprio ''Cum gravissima'', 15 April 1962] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20130302231616/http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/motu_proprio/documents/hf_j-xxiii_motu-proprio_19620415_cum-gravissima_lt.html |date=2 March 2013 }}</ref> Do hậu quả của hai việc điều chỉnh Giáo luật này, điều 351 của Bộ Giáo luật luật cho phép một hồng y có xuất thân ít nhất phải có của chức tư tế, và những người được chọn làm hồng y chưa qua chức giám mục thì phải được tấn phong trước đó. Một số hồng y ở tuổi 80 hoặc gần tuổi này khi được bổ nhiệm đã bị ràng buộc từ luật buộc phải là một giám mục.{{efn|Những ví dụ điển hình gồm [[Domenico Bartolucci]], [[Karl Josef Becker]], [[Yves Congar]], [[Aloys Grillmeier]], [[Henri de Lubac]], [[Julien Ries]], [[Leo Scheffczyk]], [[Roberto Tucci]] and [[Albert Vanhoye]].} Những hồng y dạng này đều được bổ nhiệm làm Hồng y Phó tế, chỉ trừ [[Roberto Tucci]] và [[Albert Vanhoye]] sống đủ lâu để được thực hiện quyền thăng lên phẩm trật hồng y Đẳng Linh mục.
 
Một vị hồng y không phải là giám mục vẫn có quyền mặc và sử dụng các bộ lễ phục giám mục và các huy hiệu giám mục khác (các quy định về biểu tượng chức giám mục: mũ [[mitre]], [[Gậy Mục Tử]], [[zucchetto]], thánh giá đeo ngực và nhẫn). Ngay cả khi không phải là một giám mục, bất kỳ vị hồng y nào vẫn được sự tôn trọng và danh dự trên các vị [[thượng phụ]] không phải là hồng y, cũng như các tổng giám mục và giám mục không phải là hồng y, nhưng ông không thể thực hiện các chức năng dành riêng cho các giám mục, như truyền chức. Các linh mục nổi bật kể từ năm 1962 không được tấn phong giám mục về mức độ cao tới hồng y dưới tuổi 80, và vì vậy không một hồng y nào không phải là giám mục đã tham gia vào các mật nghị gần đây chọn Tân giáo hoàng.
 
===[[Hồng y thế tục]]===