Khác biệt giữa các bản “Giuse Phan Thế Hinh”

 
==Giám mục==
Sau nhiều năm cử hành các nghi thức mục vụ trên cương vị là một linh mục, ngày 14 tháng 4 năm 1976, ông được Tòa Thánh đềbổ cửnhiệm linh mục Giuse Phan Thế Hinh làm Giám mục phó Giáo phận Hưng Hóa, với danh hiệu Giám mục Hiệu tòa Mades. Lễ tấn phong cho vị tân chức được cử hành ngày 14 tháng 11 cùng năm tại Nhà thờ Sơ Tây, với vị Giámchủ phong là Tổng giám mục Phóphó [[Tổng giáo phận Hà Nội]] [[Giuse Maria Trịnh Văn Căn]] và hai giám mục phụ phong là giám mục chính tòa Hưng Hóa [[Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang]] và giám mục [[giáo phận Bắc Ninh]] [[Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng]]. Tân giám mục chọn cho mình khẩu hiệu giám mục: ''Fiat Voluntas Tua'' (''Nguyện xin vâng theo Thánh ý Thiên Chúa'').
 
* Ngày [[14 tháng 11]] năm 1976 tại nhà thờ Sơn Tây do Tổng giám mục phó [[Giuse Maria Trịnh Văn Căn]] chủ phong, cùng hai giám mục phụ phong là Giám mục [[Giáo phận Hưng Hóa]] [[Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang]] và Giám mục [[Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng]] - Giám mục [[Giáo phận Bắc Ninh]]. Ông đã lấy khẩu hiệu là: "'''Fiat Voluntas Tua'''"; có nghĩa là " '''Nguyện xin vâng theo Thánh ý Thiên Chúa'''".
* Trong những năm chiến loạn và khó khăn, giáo phận Hưng Hoá thiếu linh mục nên ông xin ở lại Ngô Xá cho đến ngày 17 tháng 10 năm 1977, mới chuyển về Tòa Giám mục tại Sơn Tây.
* TrongngàyTrong ngày đại hội các Giám mục Việt Nam lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 1980, Giám mục Hinh được bầu và tuyển chọn với trách nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Giáo Dân thuộc [[Hội đồng Giám mục Việt Nam]].
* Tháng 5 năm 1980, ông đi dự "Ad limina apostolorum: Hội nghị cho các Giám mục toàn thế giới", còn được biết là Hội đồng Giám mục thế giới tại Roma, Vatican; cùng với 11 giám mục khác, do Hồng y [[Giuse Maria Trịnh Văn Căn]] - Tổng giám mục [[Tổng giáo phận Hà Nội]] dẫn đầu. Tại đây, ông được gặp mặt và trò chuyện với nhiều vị Giám mục khác, trong đó có [[Giáo hoàng Gioan Phaolô II]] và Giáo hoàng đã tỏ ra ngưỡng mộ và thương mến ông.
* Năm 1985, sau khi Giám mục Hưng Hóa Nguyễn Huy Quang qua đời, ông phải lo mọi việc về điều hành trong giáo phận đói nghèo, khó khăn mọi mặt, và cùng thiếu linh mục. Thánh 8, năm 1988, Giám mục Hinh bắt đầu hành trình kinh lược tới những nơi như; Chiêu Ứng, Đồng Xa, Hà Thạch, Làng Lang, Hiền Quan, Nhân Nghĩa, và những nơi khác trong giáo phận và ngoài giáo phận nói chung. Giám mục Giuse Hinh là người tiên phong đi kinh lược các nơi.