Khác biệt giữa các bản “Giuse Phan Thế Hinh”

Ngày 14 tháng 11 năm 1985, giám mục Phan Thế Hinh kế nhiệm làm Giám mục chính tòa [[Giáo phận Hưng Hóa]], sau khi Giám mục Hưng Hóa Nguyễn Huy Quang qua đời. Thời kỳ giám mục Hinh đảm nhiệm cương vị giám mục chính tòa, tình hình xã hội chuyển biến làm chính sách tôn giáo cởi mở, giám mục Hinh được pháp có các chuyến thăm mục vụ các giáo xứ.<ref>{{chú thích web|url=http://www.giaophanhunghoa.org/vi/giao-phan/gioi-thieu/|tiêu đề=LƯỢC SỬ GIÁO PHẬN HƯNG HÓA|nhà xuất bản=Giáo phận Hưng Hóa|ngày truy cập=Ngày 5 tháng 7 năm 2019|ngày lưu trữ=Ngày 5 tháng 7 năm 2019|url lưu trữ=https://web.archive.org/web/20190621015429/http://www.giaophanhunghoa.org/vi/giao-phan/gioi-thieu/}}</ref> Giáo phận Hưng Hóa thời giám mục Hinh còn khó khăn và tình trạng thiếu linh mục. Tháng 8 năm 1988, giám mục Hinh bắt đầu các chuyến thăm mục vụ tới những giáo xứ khác nhau như: Chiêu Ứng, Đồng Xá, Hà Thạch, Làng Lang, Hiền Quan, Nhân Nghĩa, và những nơi khác trong giáo phận.
 
Giuse Phan Thế Hinh được ghi nhận là một trong những người hỗ trợ cho Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn phụng việc phong Thánh cho [[Các thánh tử đạo Việt Nam|117 vị Hiển Thánh của Giáo hội Việt Nam]].
 
Giám mục Phan Thế Hinh cử hành nghi thức phong chức linh mục cho phó tế Giuse Nguyễn Đình Dậu, ở Hán Đà, xã Hán Đà, Yên Bình, Yên Bái. Cùng chủng sinh khác là [[Gioan Maria Vũ Tất]], hiện là giám mục chính toà Giáo phận Hưng Hóa và Giuse Nguyễn Trung Thoại, cùng làm việc tại Toà Giám mục tại Hưng Hoá.