Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Đà Lạt”

không có tóm lược sửa đổi
{{GiáoThông tin giáo phận
| loại giáo phận = Giáo phận
|tên=Giáo phận Đà Lạt<br><small>''Dioecesis Dalatensis''</small>
| tên = Đà Lạt
|địa giới=[[Lâm Đồng]], [[Việt Nam]]
| latin = Dioecesis Dalatensis
|hình=Cathedral of Da Lat (2).jpg
| local = <!-- Tên bằng ngôn ngữ bản địa -->
|giám mục= [[Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh]]
| hình = Cathedral of Da Lat (2).jpg
|giám mục phó=
| image_size = 250px
|tổng đại diện= [[Phaolô Lê Đức Huân]]
| image_alt =
|giám mục hết nhiệm= [[Tập tin:Hồng y.png|20px]] [[Phêrô Nguyễn Văn Nhơn]] <Br> [[Tập tin:Giám mục trống tòa.png|20px]] [[Antôn Vũ Huy Chương]]
| chú thích =
|tòa giám mục= Trần Quốc Toản, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
| coat = <!-- Coat of arms file name (excluding File: prefix) -->
|nhà thờ chính tòa=Nhà thờ chính tòa Thánh Nicôla Bari <br>''([[Nhà thờ Con Gà]])''
| coat_size =
|giám mục phụ tá=
| coat_alt =
|website=http://www.simonhoadalat.com/
| flag = <!-- Flag file name (excluding File: prefix) -->
|dân số= 1.390.000 (2017)
| flag_size =
|giáo dân= 378.269 (2017)<Ref name=gp2017>[http://hdgmvietnam.com/chi-tiet/gp-da-lat-31484 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT]</ref>
| flag_alt =
|giáo xứ= 105 (2017)<Ref name=gp2017 />
<!---- Vị trí ---->
|linh mục= 297 linh mục: 177 linh mục triều, 120 linh mục dòng (2017)<Ref name=gp2017 />
| quốc gia = [[Việt Nam]]
|trực thuộc= [[Giáo tỉnh Sài Gòn]]<Ref name=gp2017 />
| địa giới = [[Lâm Đồng]]
| giáo tỉnh = [[Giáo tỉnh Sài Gòn]]
| metropolitan =
| archdeaconries =
| deaneries =
| subdivisions =
| headquarters =
| toạ độ = <!-- Dùng {{coord}} -->
<!---- Thống kê ---->
| diện tích = 9.765
| area_sqmi = <!-- Diện tích tính bằng dặm vuông, tự động chuyển đổi -->
| area_footnotes =
| dân số = 1.390.000
| population_as_of = 2017
| giáo dân = 378.269
| catholics_percent = 27,21
| giáo hạt = 6 (2017)
| giáo xứ = 105 (2017)
| nhà thờ =
| tu hội =
| trường học = <!-- Số trường học được nhà thờ hỗ trợ trong giáo phận -->
| thành viên = <!-- Số thành viên trong giáo phận -->
<!---- Thông tin ---->
| giáo phái = [[Công giáo Rôma]]
| sui_iuris_church = <!-- Giáo Hội độc lập, vd, [[Giáo hội Latinh]] hay [[Giáo hội Công giáo Ukraina]] -->
| nghi lễ = [[Nghi lễ Latinh]]
| thành lập =
| giải thể =
| nhà thờ chính toà = [[Nhà thờ chính tòa Đà Lạt]]
| nhà thờ chính toà cũ =
| toà giám mục =
| thánh bổn mạng = <!-- Vị thánh bảo trợ của giáo phận (hoặc tổng giáo phận) -->
| patron_title = <!-- Sử dụng để ghi đè nhãn mặc định "Thánh bổn mạng" -->
| linh mục đoàn = 297 (2017)
| linh mục triều = 177 (2017)
| linh mục dòng = 120 (2017)
| tu sĩ = 1.281 (2017)
| nam tu sĩ = 187 (2017)
| nữ tu sĩ = 1.094 (2017)
| giáo lý viên = Số 9 Nguyễn Thái Học, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
| ngôn ngữ =
| lịch =
| âm nhạc =
<!---- Lãnh đạo hiện tại ---->
| nhà thờ mẹ =
| giáo hoàng = [[Giáo hoàng Phanxicô]]
| thượng phụ =
| đại tổng giám mục =
| giám mục = [[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]] [[Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh]]
| bishop_title = <!-- Loại thông thường: tức là Giám mục hoặc Tổng giám mục. Mặc định là Giám mục -->
| tổng giám mục = ''[[Trống tòa]]''
| tổng giám mục phó =
| giám mục phó =
| suffragans =
| giám quản =
| giám quản Tông Toà=
| giám mục phụ tá =
| tổng đại diện =
| đại diện giám mục = [[Tập tin:Goldstole.png|15px]] [[Phaolô Lê Đức Huân]] <br> ''(Đặc trách Người Dân tộc)''
| chưởng ấn =
| đại diện tư pháp =
| niên trưởng =
| archdeacons = <!-- List most senior first (usually reckoned by date of first collation); use | archdeacon = for one-->
| nguyên giám mục = [[Tập tin:Hồng y.png|20px]] [[Phêrô Nguyễn Văn Nhơn]] <Br> [[Tập tin:Giám mục trống tòa.png|20px]] [[Antôn Vũ Huy Chương]]
| tổng giám mục danh dự =
<!---- Bản đồ ---->
| bản đồ =
| map_size =
| map_alt = <!-- Bản đồ thay thế -->
| map_caption =
<!---- Website ---->
| website = http://www.simonhoadalat.com/
| footnotes =
}}