Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Sửa đổi Điều lệ chọn Kiểm định viên”

không có tóm lược sửa đổi
n (Tính thời gian ghi trên phiếu, lịch sử sửa đổi cho dễ)
{{đang viết}}
<big><center>'''{{purple|Biểu quyết:SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ BẦU CHỌN KIỂM ĐỊNH VIÊN}}'''</center></big><br />
<big><big><big>'''{{red|04}}</big></big></big>'''<big> '''thành viên đã tham gia các hoạt động thảo luận, hỏi đáp hoặc biểu quyết, chúng tôi vẫn đang chờ ý kiến và lá phiếu của bạn!</big><br>'''