Khác biệt giữa các bản “Hoàng Cao Khải”

Không thay đổi kích thước ,  4 tháng trước
n
Đã khóa “Hoàng Cao Khải”: Khóa theo quy định rối, 3 tháng khóa 30/500 ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 15:17, ngày 25 tháng 12 năm 2020 (UTC)))
(Hủy sửa đổi rối đã kiểm định + rối thông qua Nhận dạng vịt)
n (Đã khóa “Hoàng Cao Khải”: Khóa theo quy định rối, 3 tháng khóa 30/500 ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 15:17, ngày 25 tháng 12 năm 2020 (UTC))))