Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:ThiênĐế98”

 
Lưu ý: bên en có cơ chế rất khác bên vi. Họ không có BQ; tất cả đều dựa trên đồng thuận (không đếm phiếu). Rắc rối ở chỗ là định nghĩa "đồng thuận" của từng BQV lại có thể khác nhau từ 60-80%, trên 80% thì chắc chắn là "đồng thuận". Mỗi BQV khi đóng kết quả và kết luận có "đồng thuận" hay không phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Một khi đã đóng thì kết quả hầu như không thể thay đổi được. Tuy nhiên, nếu quá nhiều người không đồng ý với kết quả đó (và xảy ra nhiều lần), BQV đó có thể bị trút quyền bởi Hội đồng Trọng tài. Tôi nói ra đây để bạn tham khảo cách làm việc bên en, rất khác so với bên ta. [[Thành viên:Nguyentrongphu|SicMundusCreatusEst]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|tiếng Latin]]) 18:21, ngày 18 tháng 1 năm 2021 (UTC)
::Cảm ơn bạn {{u|Nguyentrongphu}} rất nhiều vì đã có câu trả lời, tôi sẽ tóm lược và trích dẫn các quan điểm trên vào biểu quyết trong phần tham khảo.[[Thảo luận thành viên:ThiênĐế98|<span style="color:#CF1020">&nbsp;'''✠ Tân-Vương'''&nbsp;</span>]] 15:33, ngày 19 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 
== Thư mời tham gia biểu quyết tháng 1 năm 2021 ==
Chào bạn mời bạn tham gia một số biểu quyết tháng 1 năm 2021: