Khác biệt giữa các bản “Lịch sử Trung Quốc”

n
Đã khóa “Lịch sử Trung Quốc”: Khóa theo quy định rối, 3 tháng khóa 30/500 ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:39, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:39, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (UTC)))
(Reverted to revision 63799266 by Tayaga334 NAUTTP (talk): Hủy sửa đổi nhỏ nhiều thành viên để xóa hết nội dung của 4 tk bị cấm, trong đó có MIG và Kayani)
Thẻ: Lùi sửa Twinkle
n (Đã khóa “Lịch sử Trung Quốc”: Khóa theo quy định rối, 3 tháng khóa 30/500 ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:39, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành viên được xác nhận mở rộng và bảo quản viên] (hết hạn 01:39, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (UTC))))