Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Giúp sử dụng Wikipedia”

Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Làm sao bỏ một tấm ảnh đã đăng?
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_M%E1%BA%A1nh_Quang --[[Thành viên:Kim Đồng NMQ|Kim Đồng NMQ]] ([[Thảo luận Thành viên:Kim Đồng NMQ|thảo luận]]) 03:59, ngày 7 tháng 2 năm 2021 (UTC)
::{{ping|Kim Đồng NMQ}} Bạn có thể xóa nó trong trình soạn thảo mã nguồn hoặc xóa trực tiếp trên trình soạn thảo trực quan. Thông tin đến bạn. ~ [[Thành viên:Đặng Vũ Lân|Đặng Vũ Lân]] <small>''[[Thảo luận Thành viên:Đặng Vũ Lân|(talk)]]''</small> 05:39, ngày 7 tháng 2 năm 2021 (UTC)
:::{{u|Đặng Vũ Lân}} ơi, lần sau nhớ ping tên vào kẻo người ta không đọc được câu trả lời. [[Thảo luận Thành viên:Băng Tỏa|&mdash;&nbsp;<span style="background:#9370DB;color:white;border-radius:4px;">&nbsp;Băng&nbsp;Tỏa&nbsp;</span>]] 15:46, ngày 7 tháng 2 năm 2021 (UTC)