Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận”

Thẻ: Trả lời Mã nguồn
Thẻ: Thêm bản mẫu Chờ xóa
::::::::{{xóa công kích}} [[Thành viên:Tàn Kiếm|<span style="font-weight:bold; background:red; color:#FFD700; letter-spacing: 3px; padding: 2px 5px;"> <i>Vĩnh Lạc Đế</i></span>]] [[Thảo luận Thành viên:Tàn Kiếm|<sup>Nội các</sup>]] 15:59, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)
:::::::::Tôi không rõ lắm quý thành viên đang đề cập đến việc thù hằn gì? Nhưng mong quý thành viên đừng công kích tôi. Tôi không mong đưa ra TNCBQV vì những việc nhỏ nhặt này. Thân ái. – [[Thành viên:Nguyenhai314|Nguyenhai314]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|thảo luận]]) 16:02, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)
::::::::::Mày{{xóa đưacông bố mày ra TNCBQV hộ cái. Nhiều anh em ức chế với cái trò rình mò từng cái sửa đổi của mày lắm rồi đấy, để im cho họ đóng góp. Loại mày rúc mặt 20/24 trên này thì còn tinh tướng thôi, đi làm mà còn giữ cái tính này, chắc được một tuần thì đồng nghiệp nó cho về cõi niết bàn rồi. Lượn lẹo quen xác.kích}} [[Thành viên:Tàn Kiếm|<span style="font-weight:bold; background:red; color:#FFD700; letter-spacing: 3px; padding: 2px 5px;"> <i>Vĩnh Lạc Đế</i></span>]] [[Thảo luận Thành viên:Tàn Kiếm|<sup>Nội các</sup>]] 16:04, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)
:::Đơn giản có thể là người Đức gốc Việt, cũng giống như anh bạn sỏi cả 2 thứ ngôn ngữ Nguyentrongphu. {{redacted|tấn công cá nhân}} [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 15:51, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)
:Muốn bịt miệng tôi thì xóa phức cho rồi xóa làm gì có một đoạn vậy. [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 15:57, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)
::::Cảm ơn quý thành viên. Tôi sẽ khắc ghi trong lòng. – [[Thành viên:Nguyenhai314|Nguyenhai314]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyenhai314|thảo luận]]) 16:05, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)
:::{{u|Trần Nguyễn Minh Huy}} Tôi chỉ thấy thành viên sỏi song ngữ Anh Việt đưa ra lập luận hơi buồn cười, nên góp đôi lời chứ có ý gì đâu. Nơi đây là nơi công cộng, tôi muốn thì tôi đến. [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 16:05, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)
::::{{ping|Đông Minh}} Nơi này là Wikipedia, có những quy định về sự văn minh khi tranh luận, không phải nơi công cộng vô tổ chức. Nếu bạn không thể đảm bảo sự văn minh khi tranh luận, bạn nên chọn trang web khác chứ không phải Wikipedia. --[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|'''<span style="color:green;">minhhuy</span>''']] <sup>([[User talk:Trần Nguyễn Minh Huy|thảo luận]])</sup> 16:08, ngày 16 tháng 3 năm 2021 (UTC)