Khác biệt giữa các bản “Kiến trúc Việt Nam”

n (Xóa các mục không liên quan lắm.)
{{unreferenced}}
'''Kiến trúc Việt''' là kiểu xây dựng của người Việt. Kiến trúc kiểu Việt Nam hình thành theo nhu cầu ở, che nắng che mưa và là nơi về sau khi làm việc. '''Kiến trúc Việt''' là kiểu xây dựng của người Việt. Có ba thời kì kiến trúc chính: Cổ đại, Trung đại, Cận-Hiện đại.
 
==Cổ đại: Kiến trúc Việt trước khi ảnh hưởng bởi Trung Hoa==