Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Trang Chính”

Thẻ: Trả lời Mã nguồn
:[[Đặc biệt:Khác/66100894]], [[Đặc biệt:Khác/66100935]] – [[Thành viên:Mxn|Nguyễn Xuân Minh]]&nbsp;<sup>[[Thảo luận Thành viên:Mxn|<span style="display: inline-block;">&#x1f4ac;</span>]]</sup> 02:08, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
:{{ping|Mxn}} Bạn có thể đổi lại id gốc, vì tôi định kiểu CSS dựa vào class, không dính tới id. Tôi có xem lại thì chỉ mỗi [[Bản_mẫu:Wiki2021/styles.css#L-205|dòng này]] dùng id trong tất cả các file CSS. Nhưng mà để như Mxn làm thì có vẻ ổn, đặt id chỗ cao hơn thì nó bao luôn cả phần footer của khung, trong khi có vẻ chúng ta chỉ cần trích phần nội dung. [[Thành viên:P.T.Đ|P.T.Đ]] ([[Thảo luận Thành viên:P.T.Đ|thảo luận]]) 02:25, ngày 10 tháng 9 năm 2021 (UTC)
:Đáng tiếc là ứng dụng vẫn còn hiển thị các nội dung bất ngờ. Trên điện thoại của tôi, phiếu tin tức xuất hiện các ngày 11, 10 tháng 9 và các ngày 29, 28, 26, 24 tháng 8, tùy theo tôi mở ứng dụng ngày nào. Nó không xuất hiện các ngày 17, 12, 9, 7 tháng 9 và các ngày 20, 19, 18 tháng 8. Các phiếu bài viết chọn lọc và ngày này năm xưa không bao giờ xuất hiện từ Wikipedia tiếng Việt. – [[Thành viên:Mxn|Nguyễn Xuân Minh]]&nbsp;<sup>[[Thảo luận Thành viên:Mxn|<span style="display: inline-block;">&#x1f4ac;</span>]]</sup> 06:57, ngày 18 tháng 9 năm 2021 (UTC)