Trong lượng giác, định lý tan[1] biểu diễn mối liên quan giữa chiều dài hai cạnh của một tam giác và tan của hai góc đối diện với hai cạnh đó.

Hình 1 - Tam giác với ba cạnh a, b, c và ba góc đối diện α, β, γ

Với các ký hiệu trong hình bên, định lý tan được biểu diễn:

Chứng minhSửa đổi

Chứng minh định lý tan dựa vào định lý sin:Sửa đổi

 

Đặt

 

ta có

 

Do đó

 

Dùng công thức lượng giác

 

ta có

 

Hoặc có thể chứng minh theo cách khác bằng công thức sau

 

(xem công thức tang góc chia đôi).

Ứng dụngSửa đổi

Từ công thức

 

ta tính được   nếu biết hai cạnh a, b của một tam giác và góc xen giữa   hai cạnh đó. Biết   ta tính được   . Cạnh thứ ba   có thể tính bằng Định lý sin.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ See Eli Maor, Trigonometric Delights, Princeton University Press, 2002.