Đồ Luân (chữ Hán: 圖倫; 1596 - 6 tháng 9 năm 1614), Ái Tân Giác La, là một Tông thất của nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc.

Cuộc đờiSửa đổi

Đồ Luân sinh vào giờ Tuất, ngày 4 tháng 8 (âm lịch), năm Minh Vạn Lịch thứ 24 (1596), trong gia tộc Ái Tân Giác La. Ông là con trai thứ tư của Trang Thân vương Thư Nhĩ Cáp Tề. Mẹ ông là Kế Phúc tấn Qua Nhĩ Giai thị (瓜尔佳氏).

Năm Minh Vạn Lịch thứ 42 (1614), ông qua đời khi mới 19 tuổi. Được truy phong làm Đa La Khác Hi Bối lặc (多罗恪僖贝勒).

Gia quyếnSửa đổi

Thê thiếpSửa đổi

Đích Phu nhânSửa đổi

  • Vương giai thị (王佳氏), con gái của Anh Cách (英格).

Hậu duệSửa đổi

Con traiSửa đổi

  1. Truân Tề Khách (屯齊喀, 22 tháng 10 năm 1613 - 11 tháng 9 năm 1658), mẹ là Vương Giai thị. Năm 1639 được phong Phụ quốc công, tấn Cố Sơn Bối tử (1644). Năm 1648 hàng làm Trấn quốc công, 1 năm sau phục phong Bối tử. Năm 1657 bị cách tước. Có ba con trai.
  2. Truân Tề (屯齊, 1614 - 1663), mẹ là Vương Giai thị. Năm 1639 được phong Phụ quốc công, tấn Cố Sơn Bối tử (1644). Năm 1648 tấn Đa La Bối lặc, sau bị cách tước (1652). Năm 1654 phục phong Trấn quốc công. Từng nhậm Bình Tây Đại tướng quân, Định Viễn Đại tướng quân, Đô thống Tương Lam kỳ. Năm 1778, Càn Long Đế đặc chỉ, Truân Tề có nhiều chiến công lại không có người thừa tập, nay gia ân con cháu Truân Tề tước vị Nhất đẳng Phụng quốc Tướng quân, thế tập võng thế. Có bảy con trai.

Con gáiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi