Đồng 2 euro kỷ niệm

bài viết danh sách Wikimedia

Đồng 2 € kỷ niệm là những Tiền xu kỷ niệm euro đặc biệt được các quốc gia thành viên của khu vực đồng euro đúc và phát hành từ năm 2004 dùng làm tiền pháp định tại tất cả các quốc gia thành viên khu vực đồng euro. Những đồng xu này thường để kỷ niệm các sự kiện lịch sử hoặc để thu hút sự chú ý vào những sự kiện quan trọng đặc biệt đang diễn ra. Vào năm 2009, đã có 69 mẫu thiết kế (phiên bản) của đồng kỷ niệm 2 được đúc—sáu phiên bản vào năm 2004, tám phiên bản vào năm 2005, bảy phiên bản vào năm 2006, 20 loại năm 2007 (gồm mười ba phiên bản của đồng thông thường), 10 vào năm 2008, 18 vào năm 2009 (gồm cả 16 phiên bản của đồng thông thường). Người ta đã lên kế hoạch đúc thêm ít nhất 6 mẫu thiết kế nữa vào năm 2009. Những đồng kỷ niệm 2 € đã trở thành vật sưu tập. Không nên nhầm lẫn tiền kỷ niệm 2 € với các tiền kỷ niệm (giá trị in trên mặt lớn hơn 2 €), được quy định chính thức là "tiền sưu tập" và thường được làm từ kim loại quý[1].

Điều tiết và hạn chếSửa đổi

Cơ sở để đúc những đồng kỷ niệm này xuất phát từ một quyết định của Ủy ban châu Âu, trong đó bãi bỏ lệnh cấm thay đổi mặt trước của các đồng euro được phát hành trên từng quốc gia từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 về sau[2]. Tuy nhiên, một số khuyến cáo và hạn chế cũng được ban hành.

Có hai hạn chế liên quan đến thiết kế. Một là, quyết định không thay đổi việc các đồng euro phải có mặt sau thống nhất, do đó chỉ có mặt trước là có thể thay đổi. Ngoài ra, mặt trước mỗi loại đồng đã phát hành trong mỗi quốc gia không được thay đổi nữa, sớm nhất là cho đến năm 2008, trừ khi có sự thay đổi nguyên thủ quốc gia được minh họa trên một số đồng tiền trước thời hạn đó (điều này đã được áp dụng cho MonacoThành Vatican, những nơi có nguyên thủ—lần lượt là Rainier IIIGiáo hoàng John Paul II—mất vào năm 2005 và hình mặt trước đồng xu quốc gia được thay đổi vào năm 2006). Việc hoãn thay đổi sẽ được xem xét mở rộng vào năm 2008.

Một quy định khác hạn chế tần suất và số lượng phát hành tiền kỷ niệm. Mỗi quốc gia thành viên chỉ được phát hành một đồng tiền kỷ niệm mỗi năm, và nó phải là đồng 2 €. Tổng số lượng tiền kỷ niệm đưa vào lưu thông mỗi năm không được vượt quá một trong hai con số sau, tùy vào số nào lớn hơn[3]:

 • 0,1 phần trăm tổng số đồng 2 € mà tất cả thành viên của khu vực đồng euro đưa vào lưu thông. Giới hạn này có thể được xem xét tăng lên 2,0 phần trăm nếu đồng kỷ niệm đó để kỷ niệm một sự kiện rất đặc biệt và đáng chú ý; trong trường hợp đó, quốc gia thành viên phát hành các đồng kỷ niệm này với số lượng lớn cần hạn chế đưa bất kỳ đồng kỷ niệm nào khác vào lưu thông trong vòng bốn năm tiếp theo.
 • 5,0 phần trăm tổng số đồng 2 € mà quốc gia thành viên định phát hành đồng kỷ niệm đưa vào lưu thông.

Một quyết định khác[4] đã bổ sung hai hướng dẫn nữa liên quan đến việc thiết kế đồng kỷ niệm. Phải làm sao để khi nhìn vào mặt trước phải dễ dàng nhận biết quốc gia đã phát hành nó, hoặc bằng cách ghi rõ tên đầy đủ của quốc gia hoặc tên viết tắt dễ nhận thấy của quốc gia đó; và không được lặp lại tên hoặc giá trị của đồng kỷ niệm trên mặt trước, vì nó đã được ghi đồng nhất trên mặt sau.

Những hạn chế sẽ không áp dụng hồi tố; chỉ những mẫu thiết kế mới—những đồng kỷ niệm thường do các quốc gia mới gia nhập khu vực đồng euro phát hành, và các đồng 2 € kỷ niệm phát hành từ năm 2006 về sau—mới bị ràng buộc. Tuy nhiên, năm quốc gia có thiết kế vi phạm bản sửa đổi đầu tiên của quy định (Áo, Bỉ, Phần Lan, ĐứcHy Lạp) ban đầu được yêu cầu phải thay đổi thiết kế của họ trong tương lai gần, trong đó Phần Lan đã thực hiện vào năm 2007[5] và Bỉ vào năm 2008.

Một quyết định khác[6] lại thay đổi quy định lần nữa:

 • Mười hai ngôi sao của Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế đồng kỷ niệm cần phải bao quanh tất cả các yếu tố thiết kế của đồng kỷ niệm, bao gồm dấu chỉ dấu năm, chỉ dấu đúc và tên quốc gia. Các ngôi sao phải được vẽ giống như cách sắp xếp của chúng trên lá cờ Liên minh châu Âu (những khuyến cáo này hiện không thỏa mãn trên hai đồng kỷ niệm của Hà LanLuxembourg).
 • Mẫu thiết kế các đồng euro không được thay đổi trừ hai tình huống sau:
  • Nếu một thiết kế vi phạm các khuyến cáo, nó cần được cập nhật để phù hợp (áp dụng cho Áo, Đức, Hy Lạp, Luxembourg và Hà Lan).
  • Nếu một thiết kế mô tả nguyên thủ quốc gia, nó cần được cập nhật:
 1. mỗi mười lăm năm một lần để phù hợp với hình ảnh hiện tại của nguyên thủ quốc gia;
 2. nếu nguyên thủ mãn nhiệm hoặc qua đời. Tuy nhiên, các nguyên thủ tạm quyền sẽ không được xem là lý do thay đổi thiết kế; thay vào đó được phép phát hành một đồng kỷ niệm 2 € khác (có thể là một đồng kỷ niệm 2 € thứ hai).
 • Hình dạng ký tự trên đồng kỷ niệm phải y hệt như trên đồng thông thường.

(Những sửa đổi này đã buộc Bỉ phải quay về thiết kế trước minh họa chân dung hoàng gia Bỉ, do cập nhật năm 2008 theo khuyến cáo cũng thay đổi cả chân dung, điều đó là trái với quy định; những đồng kỷ niệm Bỉ từ năm 2009 trở về vẽ chân dung gốc từ năm 1999, nhưng thiết kế đồng kỷ niệm mới vào năm 2008 cũng như dấu hiệu quốc gia và dấu hiệu năm ấn hành cũng được quan tâm. Những chỉnh sửa này cũng cấm những bộ kỷ niệm sede vacante của Thành Vatican, chỉ cho phép những tiền kỷ niệm dành cho những sự kiện này).

Khuyến cáo sẽ được xem xét lại vào năm 2015.

Phát hànhSửa đổi

Các quốc gia phát hànhSửa đổi

 
  đã phát hành đồng kỷ niệm 2 €
  chưa phát hành độc lập đồng kỷ niệm 2 €
  không thuộc khu vực đồng euro

Tính đến tháng 11 năm 2008, đã có mười bốn quốc gia phát hành độc lập đồng kỷ niệm 2 € (Áo, Bỉ, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ý, Luxembourg, Monaco, Bồ Đào Nha, San Marino, Slovenia, Tây Ban NhaThành phố Vatican), trong đó Hy Lạp là quốc gia đầu tiên phát hành loại tiền này. Năm quốc gia thuộc khu vực đồng euro khác chưa phát hành độc lập đồng kỷ niệm loại này (Síp, Ireland, Malta, Hà LanSlovakia); cũng có hai đồng kỷ niệm 2 € chung do tất cả các quốc gia thành viên khu vực đồng euro phát hành (kỷ niệm Hiệp ước Roma vào năm 2007, Liên minh Kinh tế Tiền tệ vào năm 2009).

Quốc gia Phát hành 2004 2005 2006 2007 2008 2009
độc lập HƯRa độc lập Eurob
  Áo 3/0 C C C
  Bỉ 5/1 C C C C D C
  Síp 1/0 C
  Phần Lan 7/0 C C C C C C C
  Pháp 3/0 C C C
  Đức 6/0 C C C C C C
  Hy Lạp 3/0 C C C
  Ireland 2/0 C C
  Ý 6/1 C C C C C D C
  Luxembourg 8/0 C C C C C C C C
  Malta 1/0 C
  Monaco 1/0 C
  Hà Lan 2/0 C C
  Bồ Đào Nha 4/1 C C C D C
  San Marino 5/1 C C C C C D
  Slovakia 1/1 D C
  Slovenia 3/0 C C C
  Tây Ban Nha 3/0 C C C
   Thành Vatican 5/1 C C C C C D
Total 69/6 6 8 7 7 13 10 2/6 16
  C – có
  chưa thuộc khu vực đồng euro
a.^ Kỷ niệm 50 năm Hiệp ước Roma
  không
  D – dự kiến
b.^ Kỷ niệm 10 năm đồng euro

Giá trị được ghi trên đồng kỷ niệm thường thấp hơn giá thị trường của chúng thường từ €3 đến €12. Ngoại lệ là tại San Marino, các đồng kỷ niệm cũ hơn thường được bán với giá từ €30 đến €40, còn ở Thành Vatican, hiếm khi nào có được chúng với giá dưới €100.

Các mẫu thiết kế được công khai tại Tạp chí Chính thức của Liên minh châu Âu (tham chiếu đến các ấn bản được ghi trong bảng dưới đây).

Phát hành năm 2004Sửa đổi

Hình Quốc gia Ngày phát hành Kỷ niệm Tham khảo Số lượng
 
    Hy Lạp 14 tháng 5 năm 2004 Thế vận hội Mùa hè 2004 tại Athena [7][8] 35.000.000
Miêu tả:[9] Tượng Discobolus (một bức tượng của nhà điêu khắc Hy Lạp cổ đại Myron thành Eleutherae) được miêu tả ở trung tâm của đồng tiền. Ở bên trái có logo của Thế vận hội (ATHENS 2004) và năm vòng tròn thế vận hội, trong khi bên phải là mệnh giá của đồng xu bằng tiếng Hy Lạp (2 ΕΥΡΩ). Số năm nằm ở phía dưới cùng, được chia đôi bởi một ngôi sao trong khi con dấu dập nổi của xưởng đúc Quốc gia Hy Lạp Chalandri (một lá cây Ô rô) nằm ở phía trên đầu của bức tượng. Ở dưới đề của bức tượng có biểu trưng của người thiết kế nên đồng tiền là Panagiotis Gravalos cũng như tên viết tắt của người thợ khắc Konstantinos Kazakos.
 
    Phần Lan 24 tháng 6 năm 2004 Chào mừng sự kiện mở rộng liên minh châu Âu, kết nạp thêm 10 quốc gia thành viên mới. [10][11] 1.000.000
Miêu tả:[12] Thiết kế của xu mô phỏng cột trụ được hình tượng hóa với mười chồi đang mọc lên. Đây là chủ đề mang tính ẩn dụ: Mười lá chồi đại diện cho sự phát triển của Liên minh châu Âu (vào năm 2004, EU kết nạp thêm mười thành viên), còn cột trụ đại diện cho nền tảng phát triển. Gần cuối đồng xu, phía dưới cột trụ, là chữ EU, cùng với phía bên phải cột trụ, đại diện cho chữ cái Hy Lạp "ρ" (rô), được đọc thành "euro". Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu đặt ở viền ngoài cùng với năm phát hành, ở phía trên viền. Hai chữ viết tắt M M ở phía dưới bên phải đại diện cho nhà thiết kế Pertti Mäkinen cũng như giám đốc tiền tệ Raimo Tapio Makkonen.
 
    Luxembourg 26 tháng 7 năm 2004 Chân dungký tự đại diện của Đại Công tước Henri
Đồng xu đầu tiên trong serie Großherzogliche Dynastie
[13][14] 2.481.800
Miêu tả:[15] Phía bên trái phần giữa của đồng xu là chân dung Đại Công tước Henri, nhìn về bên phải. Phía phải là ký tự đại diện của ông (chữ H đội vương miện). Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu cũng nằm ở phía bên phải bên trong, bao quanh ký tự đại diện ở dạng nửa hình tròn. Ký hiệu năm phát hành, dấu đúc và dấu khắc được viết thành đường tròn ở phía trên vòng ngoài, cùng với chữ LËTZEBUERG ("Luxembourg" viết bằng tiếng Luxembourg), còn các chữ HENRI – Grand-Duc de Luxembourg xuất hiện ở phía dưới vòng. Đồng xu này được Yvette Gastauer-Claire thiết kế, hai chữ viết tắt tên của bà "GC" nằm ở bên trái cổ áo Đại Công tước. Tiền được đúc tại xưởng đúc tiền Hoàng gia Hà Lan tại Utrecht.
 
    Ý 13 tháng 12 năm 2004 Kỷ niệm 50 năm Chương trình Lương thực Thế giới. [16][17] 16.000.000
Miêu tả:[18] Ở giữa đồng xu là một quả địa cầu với dòng chữ WORLD FOOD PROGRAMME nghiêng về bên phải. Ba ngũ cốc mọc ra từ quả cầu, vươn ra vành ngoài; đó là ngô, lúalúa mì, đại diện cho nguồn dinh dưỡng cơ bản của thế giới. Các ký tự RI, chồng lên nhau, nằm phía bên phải quả cầu (đại diện cho Repubblica Italiana), và phía dưới chúng là chữ viết tắt tên nhà điêu khắc Uliana Pernazza (tổ hợp các ký tự UP).[19] Dấu đúc (R) đại diện cho xưởng đúc Roma nằm bên trái quả địa cầu, năm phát hành ở bên dưới nó, và mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh vành ngoài, chia thành ba nhóm bốn ngôi sao, cách nhau bởi ba lá lúa
 
    San Marino 16 tháng 12 năm 2004 Sử gia và chuyên gia đúc tiền Bartolomeo Borghesi [20][21] 110.000
Miêu tả:[22] Phần trung tâm của đồng xu là tượng chân dung của sử gianhà khoa học tiền đúc nổi tiếng Bartolomeo Borghesi dựa trên tượng đài do Giuseppe Romagnoli đúc năm 1904 tại San Marino.[23] Nó được bao quanh bởi nhiều lời đề ở giữa đồng xu: SAN MARINO ở bên phải tượng, BARTOLOMEO BORGHESI, dấu đúc (R) và các ký tự đầu của nhà điêu khắc (E.L.F.) ở phía bên trái. Ở vành ngoài là mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu và năm phát hành (ở giữa bên dưới). Tiền được đúc tại xưởng đúc Quốc gia Ý tại Roma.
 
     Thành Vatican 16 tháng 12 năm 2004 75. Jahrestag der Gründung des Staates Vatikanstadt [24][25] 85.000
Miêu tả:[26] Phần trung tâm của đồng xu minh họa hình tượng sơ lược bức tường bao quanh Thành Vatican[27] cùng với Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở mặt trước, cùng với câu khắc 75o ANNO DELLO STATO (ở phía trái), 1929–2004 và dấu đúc (R) (cả hai ở bên phải). Cùng với những thứ đó, tên nhà thiết kế Guido VEROI và tên viết tắt nhà điêu khắc Luciana De Simoni (L.D.S. INC.) được viết ở phía dưới bên phải dạng chữ nhỏ. Vành bên ngoài được trang trí bằng mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu và chữ khắc CITTÀ DEL VATICANO. Tiền được đúc tại xưởng đúc Quốc gia Ý tại Roma.

Phát hành năm 2005Sửa đổi

Hình Quốc gia Ngày phát hành Kỷ niệm Tham khảo Số lượng
 
    Luxembourg 15 tháng 2 năm 2005 Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 của Đại Công tước Henri, 5 năm ngày ông lên ngôi và kỷ niệm 100 năm ngày mất của Đại Công tước Adolphe.
Đồng tiền thứ 2 trong serie Großherzogliche Dynastie
[28][29] 2.769.000
Miêu tả:[30] Ở trung tâm đồng xu là hình vẽ Đại Công tước Henri và Adolphe, cả hai đều nhìn sang phải, với hình Henri hơi đè lên hình Adolphe. Chữ khắc GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG xuất hiện phía trên hình, còn chữ HENRI * 1955 (năm sinh) và ADOLPHE † 1905 (năm mất) xuất hiện phía dưới mỗi chân dung. Dòng chữ – GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG – xuất hiện phía trên hai bức chân dung. Vành bên ngoài đồng xu có mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu, đặt giữa các ký tự của từ LËTZEBUERG và năm phát hành, nằm ở giữa bên dưới các chân dung đặt giữa ký tự S (Suomi) ở bên trái và dấu đúc (sừng dê kết hoa quả) của xưởng Suomen Rahapaja ở Phần Lan ở bên phải. Bên trái cổ áo của Henri là chữ viết tắt (GC) của người thiết kế Yvette Gastauer-Claire.
 
    Áo 11 tháng 5 năm 2005 Kỷ niệm 50 năm ngày ký Hiệp ước Quốc gia Áo. [31][32] 7.000.000
Miêu tả:[33] Ở giữa đồng xu minh họa con dấu và chữ ký của Hiệp ước Quốc gia Áo, được các ngoại trưởng Lực lượng chiếm đóng Đồng minh (Vyacheslav Molotov của Liên Xô, John Foster Dulles của Hoa Kỳ, Harold Macmillan của Vương quốc AnhAntoine Pinay của Pháp), Cao ủy của bốn nước, Ivan Ilyichev, Llewellyn E. Thompson, Geoffrey Arnold Wallinger, Roger Lalouette, cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Áo (Leopold Figl) vào ngày 15 tháng 5 năm 1955. Dòng chữ 50 JAHRE STAATSVERTRAG ( 50 năm Hiệp ước Quốc gia) nằm bên trên con dấu, còn năm phát hành ở phía dưới; trên hình nền, các đường sọc đứng tượng trưng cho hình ảnh quốc kỳ Áo (đỏ-trắng-đỏ). Vành ngoài là mười hai ngôi sao của Liên minh châu Âu. Bản thiết kế là của Helmut Andexlinger.
 
    Bỉ 20 tháng 5 năm 2005 Kỷ niệm Liên minh Kinh tế Bỉ-Luxembourg. [34][35] 6.023.000
Miêu tả:[36] Đồng xu Luc Luycx thiết kế kỷ niệm Liên minh Kinh tế Bỉ-Luxembourg (UEBL) thiết lập năm 1920/1921. Ở giữa đồng xu, là chân dung của Đại Công tước Henri của LuxembourgVua Albert II của Bỉ, nhìn về bên trái. Chữ viết tắt của nhà điều khắc (LL) ở phía dưới bên phải, còn năm phát hành ở dưới các chân dung. Ở vành ngoài là mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu cùng với dấu đúc (đầu Tổng lãnh Thiên thần Michael đội giáp sắt) ở bên dưới trong khi ký tự đại diện cho Đại Công tước Henri về bên trái và ký tự của Vua Albert II ở bên phải.
 
    Tây Ban Nha 30 tháng 6 năm 2005 Kỷ niệm 4 thế kỷ ngày ra mắt tác phẩm Đôn Kihôtê, của Miguel de Cervantes. [37][38] 8.000.000
Miêu tả:[39] Trung tâm đồng xu do Begoña Castellanos García thiết kế là hình Đôn Kihôtê đang cầm thương, với cối xay gió xuất hiện trong một trong những chuyến phiêu lưu nổi tiếng nhất của ông trong tiểu thuyết "Don Quijote, đại kị sĩ tài hoa xứ Mancha" của Miguel de Cervantes (1547–1616). Chữ khắc ESPAÑA được đóng dấu vào mặt đồng xu ở bên trái hình, với dấu đúc là chữ M đội vương miện ở phía dưới. Mười hai ngôi sao của Liên minh châu Âu được đặt ở vành ngoài, với bốn sao ở bên phải được đóng sâu vào mặt đồng tiền, và năm phát hành đặt giữa ba ngôi sao (*20*05*) ở phía dưới.
 
    San Marino 14 tháng 10 năm 2005 Chào mừng Năm Vật lý Thế giới [40][41] 130.000
Miêu tả:[42] Ở giữa đồng xu là hình vẽ lại Galileo Galilei (1564–1642) đang cầm trong tay kính viễn vọng mà ông phát minh ra vào năm 1609, dựa trên bức phù điêu "La fisica antica" tức "Nghiên cứu các hành tinh" do Andrea Pisano tạo ra trên tường Tháp chuông Nhà thờ chính tòa thành Firenze vào năm 1335.[43] Năm phát hành 2005 được in phía dưới quả địa cầu đứng trên mặt bàn. Dấu đúc R nằm bên trái hình, còn chữ viết tắt LDS của nhà nữ điêu khắc Luciana de Simoni ở bên phải.[44] Dòng chữ SAN MARINO được sắp theo hình bán nguyệt ở trên bức hình, còn dòng chữ ANNO MONDIALE DELLA FISICA tạo thành một hình bán nguyệt phía dưới. Vành ngoài có mười hai ngôi sao của Liên minh châu Âu được phân tách bởi cạnh ngoài của một nguyên tử được cách điệu hóa vẽ trên nền toàn bộ đồng xu. Những đồng xu này đã được đúc tại Xưởng đúc nhà nước Ý tại Roma.
 
    Phần Lan 25 tháng 10 năm 2005 Kỷ niệm 60 năm thành lập Liên Hợp Quốc và 50 năm Phần Lan gia nhập tổ chức này. [45][46] 2.000.000
Miêu tả:[47] Trung tâm đồng xu là một phần trò chơi ráp hình có hình chim câu hòa bình. Ở dưới phần trung tâm, là dòng chữ FINLAND – UN và năm phát hành 2005; chữ viết tắt K của họa sĩ Tapio Kettunen nằm phía trên con số cuối năm của năm phát hành, còn dấu đúc M đại diện cho Raimo Tapio Makkonen nằm giữa dòng chữ và bồ câu. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu nằm ở vành tròn bên ngoài. Thay vì sử dụng viền như thông thường, đồng tiền kỷ niệm này của Phần Lan sử dụng dòng chữ YK 1945–2005 FN, theo sau là ba đầu sư tử, làm viền.[48] "YK" và "FN" là chữ viết tắt của "Liên Hợp Quốc" trong tiếng Phần Lan và tiếng Thụy Điển.
 
    Ý 29 tháng 10 năm 2005 Kỷ niệm một năm ngày ký Hiến pháp châu Âu. [49][50] 18.000.000
Miêu tả:[51] Hiệp ước được ký tại Roma này ban đầu được dự định sẽ thay thế Hiệp ước Nice nhưng đã không bao giờ đi vào hiệu lực. Trung tâm đồng xu là hình nữ thần Europa và con bò (Zeus), cùng với Hiến pháp châu Âu; Europa đang cầm cây bút bên trái, trông như đang ký lên cuốn Hiến pháp. Dấu đúc (R) nằm phía trên bên trái bức hình, chữ viết tắt của nhà điêu khắc (Maria Carmela Colaneri) (MCC) ở phía dưới bên trái, và năm phát hành ở phía trên bên phải. Ký tự biểu tượng của Cộng hòa Ý (RI) nằm ở phía dưới phần giữa, hơi chếch sang trái. Vành ngoài là dòng chữ COSTITUZIONE EUROPEA, tạo thành một hình bán nguyệt, còn phần còn lại là mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu.
 
     Thành Vatican 6 tháng 12 năm 2005 Chào mừng Đại hội Giới trẻ Thế giới lần thứ 20 tổ chức tại Köln tháng 8 năm 2005. [52][53] 100.000
Miêu tả:[54] Ở trung tâm đồng tiền là hình của Nhà thờ chính tòa Köln bên bờ sông Rhein được xây dựng trong 1248–1880 và đã được UNESCO liệt vào danh sách Di sản thế giới trong kỳ họp 1996 và ngôi sao chổi băng qua phía trên. Dòng chữ XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ được viết ở phần trên trung tâm, phân tách bằng đuôi sao chổi và hai ngọn tháp của nhà thờ, một trong hai ngọn tháp vươn ra vành ngoài. Vành ngoài có dòng chữ CITTÀ DEL VATICANO ở nửa dưới và mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu ở nửa trên, với năm phát hành và dấu đúc R tách chúng ra ở giữa phía trên. Chữ ký LONGO của nhà nữ thiết kế Daniela Longo nằm ở bên trái Nhà thờ chính tòa Köln, bên phải là ký tự viết tắt E.L.F. INC. của nhà điêu khắc Ettore Lorenzo Frapiccini. Những đồng xu này đã được đúc tại Xưởng đúc nhà nước Ý tại Roma.

Phát hành năm 2006Sửa đổi

Hình Quốc gia Ngày phát hành Kỷ niệm Tham khảo Số lượng
 
    Luxembourg 1 tháng 2 năm 2006 Sinh nhật thứ 25 của Guillaume, Đại Công tước Nối dõi của Luxembourg.
3. Münze der Serie Großherzogliche Dynastie
[55][56] 1.047.500
Miêu tả:[57] Đồng xu vẽ hình chân dung Đại Công tước Henri ở bên phải, đè trên chân dung của Đại Công tước Nối dõi Guillaume ở bên trái; cả hai đều đang nhìn sang phải. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu ở xung quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài đồng xu. Bên trên chân dung hai người là tên bản địa của Luxembourg LËTZEBUERG và bên dưới là năm phát hành; hai bên là ký tự viết tắt S chỉ đến sự sản xuất tại Phần Lan và dấu đúc Suomen Rahapaja, hình một sừng dê kết hoa quả. Bản thiết kế đồng xu này là của Patrice Bernabei.
 
    Đức 3 tháng 2 năm 2006 Schleswig-Holstein (Cổng thành Holstentor tại Lübeck)
1. Münze der Bundesländerserie
[58][59][60] 31.500.630
Miêu tả:[61] Cổng thành Holstentor được xây dựng trong khoảng thời gian 1464–1478 dưới phong cách kiến trúc Gothic hậu kỳ và được đại tu vào năm 1871 đã được UNESCO liệt kê vào danh sách Di sản thế giới trong kỳ họp năm 1987 cùng với thành phố Hanse Lübeck. Biểu tượng của thành phố được thể hiện ở chính giữa, bên dưới là dòng chữ ghi tên của bang SCHLESWIG-HOLSTEIN. Dấu đúc nằm ở bên trái, còn chữ viết tắt HH của nhà thiết kế Heinz Hoyer nằm phía bên phải. Dòng chữ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND được viết thành hình bán nguyệt ở phần dưới của vành ngoài, và năm phát hành ở phía trên; mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu được đặt giữa năm phát hành và dòng chữ bên dưới, chia thành hai nhóm sáu ngôi sao.  
    Ý 10 tháng 2 năm 2006 Thế vận hội Mùa đông lần thứ 20 tổ chức tại Torino [62][63] 40.000.000
Miêu tả:[64] Đồng xu vẽ hình một vận động viên trượt tuyết đang thi đấu và biểu tượng của thành Torino, Mole Antonelliana. Được xây dựng trong khoảng thời gian 1863–1889, ban đầu nơi đây được dự tính sẽ là một Hội đường Do Thái giáo nhưng nay đây là trụ sở của bảo tàng Điện ảnh Quốc gia Ý. Phía trên đầu vận động viên là dòng chữ GIOCHI INVERNALI ("Thế vận hội Mùa đông") và bên dưới ngọn tháp là tên của thành phố đăng cai TORINO. Bên dưới đùi phải của vận động viên là chữ viết tắt MCC của nhà nữ điêu khắc Maria Carmela Colaneri ; cũng về bên phải vận động viên là năm phát hành (viết dọc); cuối cùng, ở bên phải tháp là ký tự biểu tượng cho Cộng hòa Ý RI và dấu đúc R. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu nằm quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài của đồng xu.
 
    Bỉ 10 tháng 4 năm 2006 Chào mừng tượng đài Atomium được trùng tu và mở cửa trở lại. [65][66] 5.023.000
Miêu tả:[67] Công trình Atomium vốn được được xây dựng cho Triển lãm thế giới năm '58 đã được chọn làm chủ đề của đồng tiền nhân dịp nó được mở cửa trở lại sau khi hoàn thành công việc trùng tu. Biểu tượng của xưởng đúc, hình đầu đội mũ giáp của Tổng lãnh thiên thần Micae, cũng như ký hiệu hình cái cân của Romain Coenen nằm ở bên dưới phía phải và trái của Atomium. Chữ viết tắt LL của nhà điêu khắc Luc Luycx nằm ở bên phải. Ký tự B đại diện cho chữ België/Belgique nằm ở phía trên vành ngoài, và năm phát hành ở phía dưới; mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu đặt giữa năm phát hành và dòng chữ trên đỉnh, chia thành hai nhóm.
 
    Phần Lan 4 tháng 10 năm 2006 kỷ niệm 100 năm ngày thực hiện quyền bỏ phiếu phổ thông và bình đẳng. [68][69] 2.500.000
Miêu tả:[70] Đồng xu vẽ hai khuôn mặt được cách điệu ở giữa, một đàn ông và một đàn bà; họ được tách ra bằng một đường cong mảnh. Ở bên trái là ngày tháng ra mắt quyền bầu cử phổ thông và bình đẳng tại Phần Lan (1 tháng 10 năm 1906), còn bên phải đồng xu là năm phát hành, được chia đôi bởi chữ viết tắt quốc gia FI. và chữ  M (cả hai đều nằm một bên mỗi khuôn mặt kia) đại diện cho nhà thiết kế Pertti Mäkinen cũng như giám đốc Raimo Tapio Makkonen. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu đặt xung quanh mẫu thiết kế ở vành ngoài đồng xu.
 
    San Marino 17 tháng 10 năm 2006 Kỷ niệm 500 năm ngày mất của Cristoforo Colombo. [71][72] 120.000
Miêu tả:[73] Được thể hiện trên đồng tiền này là một bức chân dung của nhà hàng hải Cristoforo Colombo,[74][75] dựa trên một tác phẩm của Sebastiano del Piombo vẽ vào năm 1519 sau khi ông đã qua đời. Chân dung của ông được đặt trên hình nền gồm ba thuyền buồm (Niña, PintaSanta Maria) mà mà ông đã dùng trong chuyến hải hành đầu tiên băng qua Đại Tây Dương vào năm 1492, cũng như một mặt trời trong hình dáng của một hoa hồng gió. Ở trên đầu phần phía trong là dòng chữ SAN MARINO. Ở dưới là cuộn giấy da có dòng chữ 1506–2006 và chữ viết tắt LDS của nhà nữ thiết kế Luciana de Simoni.[76] Dấu đúc R được đặt ở phía bên phải của con tàu trên cùng. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài của đồng xu. Những đồng xu này đã được đúc tại Xưởng đúc nhà nước Ý tại Roma.
 
     Thành Vatican 9 tháng 11 năm 2006 Kỷ niệm 500 năm Đội Cận vệ Thụy Sĩ cho Giáo hoàng. [77][78] 100.000
Miêu tả:[79] Phần trung tâm của đồng xu là hình một thành viên của Đội cận vệ Thụy Sĩ đang tuyên thệ trên lá cờ của Đội cận vệ Thụy Sĩ, mặt hướng sang phải. Ở nửa trên phần trong là dòng chữ GUARDIA SVIZZERA PONTIFICIA bao quanh người cận vệ, còn phần dưới là dòng chữ CITTÀ DEL VATICANO. Người lính cận vệ được bao quanh bởi bốn dòng chữ khác, với năm 1506 và chữ ký của người thiết kế Orietta Rossi, O.ROSSIở bên trái và năm phát hành 2006 cùng dấu đúc R ở bên phải và bên dưới là ký hiệu M.C.C. INC. của nhà điêu khắc Maria Carmela Colaneri. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài đồng xu. Những đồng xu này đã được đúc tại Xưởng đúc nhà nước Ý tại Roma.

Phát hành năm 2007Sửa đổi

Hình Quốc gia Ngày phát hành Kỷ niệm Tham khảo Số lượng
 
    Đức 2 tháng 2 năm 2007 Mecklenburg-Vorpommern (Lâu đài Schwerin)
2. Münze der Bundesländerserie
[80][81][82] 31.245.630
Miêu tả:[83]

Phần trung tâm của đồng xu là hình Lâu đài Schwerin, xây dựng trong khoảng thời gian 1845–1857 mà nay là nơi đặt trụ sở của Nghi viên bang; ngay bên dưới là dòng chữ MECKLENBURG-VORPOMMERN. Tên viết tắt HH của nhà điêu khắc Heinz Hoyer nằm phía bên dưới dòng chữ này còn dấu đúc ở phía trên. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh hình ở vành ngoài đồng xu, được chia thành hai nhóm mỗi nhóm 6 ngôi sao bởi dòng chữ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND tạo thành hình bán nguyệt ở phần dưới và năm phát hành nằm ở phần trên.

 
    Luxembourg 2 tháng 2 năm 2007 Cung điện Đại Công tước
4. Münze der Serie Großherzogliche Dynastie
[84][85] 1.031.000
Miêu tả:[86] Đồng tiên do Alain Hoffmann thiết kế có phần trong được chia làm hai phần: bên trái là tư dinh của gia tộc của Đại Công tước – một công trình được xây dựng năm 1572–1574 với vai trò là tòa thị chính đã được nâng cấp và mở rộng lên làm Cung điện Đại Công tước trong những năm 1891–1894; bên phải là hình Đại Công tước Henri đang nhìn sang trái. Năm phát hành 2007, dấu đúc của Monnaie de Paris (một sừng dê kết hoa quả) và chữ viết tắt của nhà điêu khắc người Pháp Hubert Larivière (hình cái tù và và ký hiệu của cung Song Ngư) nằm ở bên trái. Dòng chữ LËTZEBUERG được in đè lên hai yếu tố thiết kế chính của đồng xu. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu nằm quanh thiết kế trên vành ngoài đồng xu.
 
    Đức 25 tháng 3 năm 2007 50 ngày ký kết Các hiệp ước Roma
Euro-13-Gemeinschaftsausgabe
[87][88][89] 30.865.630
  Phần Lan 25 tháng 3 năm 2007 1.400.000
  Ý 25 tháng 3 năm 2007 5.000.000
  Áo 25 tháng 3 năm 2007 9.000.000
  Slovenia 25 tháng 3 năm 2007 400.000
  Tây Ban Nha 25 tháng 3 năm 2007 8.000.000
  Bỉ 26 tháng 3 năm 2007 5.040.000
  Hy Lạp 26 tháng 3 năm 2007 3.978.549
  Ireland 26 tháng 3 năm 2007 4.640.112
  Luxembourg 26 tháng 3 năm 2007 2.046.000
  Hà Lan 26 tháng 3 năm 2007 6.355.500
  Bồ Đào Nha 26 tháng 3 năm 2007 1.520.000
  Pháp 2 tháng 4 năm 2007 9.406.875
Gesamt: 13 87.652.666
Miêu tả:[90] Phần trung tâm của đồng xu là bản hiệp ước được ký bởi sáu quốc gia thành viên đầu tiên của Cộng đồng Than Thép châu Âu, trên nền là hoa văn gạch lót nền do Michelangelo thiết kế tại Piazza del CampidoglioRoma, nơi ký hiệp ước. Các mẫu dịch chữ EUROPE (châu Âu) được in phía trên cuốn sách, nhưng nằm bên trong mẫu thiết kế trung tâm, còn bản dịch TREATY OF ROME 50 YEARS (50 năm Hiệp ước Roma) nằm phía trên mẫu thiết kế. Năm phát hành và tên quốc gia phát hành được in phía dưới mẫu thiết kế, mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu nằm quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài đồng xu (vị trí của dấu đúc (và cả chữ viết tắt hãng điêu khắc, nếu có) khác biệt tùy theo từng quốc gia).

Có một ngoại lệ là phiên bản Luxembourg có in chân dung Đại Công tước do một đạo luật đặc biệt bắt buộc mọi đồng xu đều phải in chân dung của Đại Công tước[91]. Hà Lan cũng có đạo luật tương tự, bắt buộc trên tất cả đồng xu do nước này phát hành phải có hình nguyên thủ Hà Lan cùng dòng chữ TÊN (Koning/Koningin) der Nederlanden (ví dụ như hiện nay là Beatrix Koningin der Nederlanden), nhưng nước này đã ra đạo luật sửa đổi để Hà Lan có thể tham gia vào chương trình này, đạo luật sửa đổi đã hoàn toàn bỏ đòi hỏi này đối với các xu 2 € kỷ niệm.

Ngoài ra, do đặc trưng đa ngôn ngữ trong xã hội Bỉ, đồng xu của Bỉ in chữ PACTVM ROMANVM QVINQVAGENARIVM theo tiếng Latin.

Ba tiểu quốc cũng sử dụng đồng euro theo thỏa thuận với Liên minh châu Âu (Monaco, San MarinoThành Vatican) không phát hành đồng xu này, vì họ không phải là quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu chưa sử dụng đồng euro cũng tham gia vào chương trình này. Ví dụ như Síp phát hành loại xu 1 bảng còn Hungary là loại xu 50 Ft với cùng kiểu thiết kế như vậy.[92]

Chữ khắc trên các phiên bản của các nước sử dụng đồng Euro:

  Đức
  Áo
  Bỉ
  Tây Ban Nha
  Phần Lan
RÖMISCHE VERTRÄGE
50 JAHRE
EUROPA
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
VERTRAG VON ROM
50 JAHRE
EUROPA
REPUBLIK ÖSTERREICH
PACTVM ROMANVM
QVINQVAGENARIVM
EUROP(A)(E)
BELGIQUE–BELGIE–BELGIEN
TRATADO DE ROMA
50 AÑOS
EUROPA
ESPAÑA
ROOMAN SOPIMUS 50 V
EUROOPPA
SUOMI FINLAND
  Pháp
  Hy Lạp
  Ireland
TRAITÉ DE ROME
50 ANS
EUROPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
50 XPONIA
EYPΩΠΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
conradh na róımhe
50 blıaın
an eoraıp
éıre
  Ý
  Luxembourg
  Hà Lan
  Bồ Đào Nha
  Slovenia
TRATTATI DI ROMA
50o ANNIVERSARIO
EUROPA
REPUBBLICA ITALIANA
TRAITÉ DE ROME
50 ANS
EUROPE
LËTZEBUERG
VERDRAG VAN ROME
50 JAAR
EUROPA
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
TRATADO DE ROMA
50 ANOS
EUROPA
PORTUGAL
RIMSKA POGODBA
50 LET
EVROPA
SLOVENIJA

Chữ khắc trên các phiên bản của các nước không sử dụng đồng Euro:

  România TRATATUL DE LA ROMA, 50 ANI, EUROPA, 25 MARTIE 1957
  Hungary MAGYAR KÖZTÁRSASÁG, 50 ÉVES, EURÓPA, A RÓMAI SZERZŐDÉS
  Síp ΣYNΘHKH THΣ PΩMHΣ – 50 XPΟNIA, EUROPE, ROMA ANLAŞMASI – 50 YIL
 
    Bồ Đào Nha 2 tháng 7 năm 2007 Bồ Đào Nha nhậm chức Chủ tịch Liên minh châu Âu. [93][94] 1.275.000
Miêu tả:[95] Phần trong của đồng xu là hình cây sồi bần (Quercus suber) chiếm hết phần lớn đồng xu; phía dưới các nhánh cây, ở bên phải, là quốc huy Bồ Đào Nha và ở phía phải là từ POR TU GAL được viết thành ba dòng. Dòng chữ 2007 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UE được viết theo hình bán nguyệt ở phía dưới phần bên trong, chữ ký của họa sĩ Maria Irene Vilar ở bên phải,[96] và dấu đúc của xưởng đúc Quốc gia Bồ Đào Nha (INCM) nằm ở gần quốc huy. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài của đồng xu.
 
    Monaco 12 tháng 7 năm 2007 25 năm ngày mất của Thân vương phi Grace. [97][98] 20.001
Miêu tả:[99] Đồng xu kỷ niệm này có thiết kế giống hệt đồng 10 francs do Roger Bernard Baron († 1994) thiết kế mà Monaco đã phát hành năm 1982,[100], có chân dung nhìn nghiêng của Thân vương phi của Monaco – Grace Patricia Grimaldi. Bên phải chân dung là dòng chữ MONACO, năm phát hành 2007, và tên viết tắt R. B. BARON của họa sĩ[101] cũng như dấu đúc của Xưởng đúc Quốc gia Pháp cũng như Giám đốc của nó – một cái sừng dê kết hoa quả và một cái tù và. Mười hai ngôi sao Liên minh châu bao quanh thiết kế trên vành ngoài đồng xu.
 
    San Marino 9 tháng 10 năm 2007 200 năm ngày sinh của Giuseppe Garibaldi [102][103] 130.000
Miêu tả:[104] Giuseppe Garibaldi (1807–1882), là một nhà cách mạng người Ý, người đã đấu tranh cho sự thống nhất của Ý vào thế kỷ 19 và ngày nay ông được xem là người anh hùng dân tộc của nước Ý. Chân dung khắc trên đồng tiền này được dựa trên một bức ảnh của ông, chụp vào năm 1866.[105] Dòng chữ SAN MARINO và năm phát hành 2007 được khắc trên vành tròn lần lượt ở phía trái và phía phải. Dấu đúc  R của Xưởng đúc Quốc gia Ý. Ở bên trái viền là chữ viết tắt E.L.F. của nhà thiết kế Ettore Lorenzo Frapiccini. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh thiết kế trên vành ngoài.
 
     Thành Vatican 23 tháng 10 năm 2007 Sinh nhật lần thứ 80 của Giáo hoàng Biển Đức XVI. [106][107] 100.000
Miêu tả:[108] Phần trong của đồng xu là tượng chân dung nhìn nghiêng của Giáo hoàng Biển Đức XVI nhìn từ bên trái. Dòng chữ CITTÀ DEL VATICANOBENEDICTI XVI P.M. ÆTATIS ANNO LXXX được khắc xung quanh chân dung. Ở bên phải là năm phát hành 2007 cũng như dấu đúc R của Xưởng đúc Quốc gia Ý. Ở bên phải là chữ ký LONGO của nhà nữ thiết kế Daniela Longo còn bên trái là chữ ký viết tắt MCC INC. của nhà nữ điêu khắc Maria Carmela Colaneri. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh thiết kế trên vành ngoài của đồng xu. Những đồng xu này được đúc tại Xưởng đúc Quốc gia Ý.
 
    Phần Lan 3 tháng 12 năm 2007 90 năm ngày Phần Lan giành được độc lập. [109][110] 2.000.000
Miêu tả:[111] Phần trung tâm của đồng xu do Reijo Juhani Paavilainen thiết kế vẽ hình chín người đang chèo một chiếc thuyền dài của người Bắc Âu hướng về phía bên trái – tượng trưng cho cho con đường tìm đến tự do. Năm phát hành 2007 và năm mà Phần Lan dành độc lập 1917 được in ở phía trên và phía dưới của mẫu thiết kế. Dòng chữ FI – viết tắt của tên Phần Lan – nằm ở bên phải và huy hiệu hình sừng dê kết hoa quả của xưởng đúc Quốc gia Phần Lan nằm ở bên trái. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu nằm quanh thiết kế trên vành ngoài của đồng xu.

Phát hành năm 2008Sửa đổi

Luxembourg kỷ niệm Lâu đài Colmar-Berg.

Phần trong của đồng xu, hình phía trước ở bên trái là chân dung của Đại Công tước Henri đang nhìn về bên phải và ở hình nền bên phải là ảnh của Lâu đài Colmar-Berg. Năm phát hành in bên cạnh dấu đúc và dấu đúc chính của cơ sở khắc tiền nằm trên đầu đồng xu. Tên quốc gia phát hành LËTZEBUERG đặt ở phía dưới mẫu thiết kế. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh thiết kế nằm ở viền ngoài đồng xu[112].
Hình trên viền đồng xu:  

Tháng 2 năm 2008.

1,3 triệu xu được phát hành.

  Luxembourg
Lâu đài Colmar-Berg

Đức chào mừng chức Chủ tịch của Hamburg trong Bundesrat.

Phần bên trong của đồng xu là hình Nhà thờ Thánh Michaelis ở Hamburg. Tên của Bang HAMBURG được khắc phía dưới hình nhà thờ. Phía bên phải nhà thờ là chữ viết tắt cách điệu của hãng điêu khắc OE và phía trên nó hướng về giữa là dấu đúc. Vành ngoài có năm phát hành được in trên đầu, sáu ngôi sao ở mỗi bên và phía dưới chúng là các chữ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND (Cộng hòa Liên bang Đức)[113].
Hình trên viền đồng xu:  .

Tháng 2 năm 2008.

30 triệu xu được phát hành.

  Đức
Nhà thờ Thánh Michaelis ở Hamburg

Ý kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

Phần bên trong của đồng xu có hình một người đàn ông và một người đàn bà cầm một nhánh ô-liu, một bông lúa, một bánh răng và dây thép, biểu tượng lần lượt cho quyền mưu cầu hòa bình, lương thực, công việc và tự do, cùng với các mắc xích vỡ nối với nhau tạo thành con số 60°. Ở trung tâm đồng xu là chữ viết tắt của quốc gia phát hành RI; ở bên trái là năm phát hành; ở bên phải là chữ viết tắt MCC của họa sĩ, Maria Carmela Colaneri, và dấu đúc; ở phía dưới là dải băng với dòng chữ DIRITTI UMANI. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế ở vành ngoài đồng xu[114].
Hình trên viền đồng xu:  

Tháng 4 năm 2008.

5 triệu xu được phát hành.

  Ý
Kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

San Marino kỷ niệm Năm đối thoại văn hóa châu Âu.

Phần bên trong của đồng xu đại diện cho những nền văn hóa khác nhau của năm vùng trong lục địa châu Âu, được hình tượng hóa bằng năm bóng người và những cuốn sách thiêng liêng của các cộng đồng khác nhau. Những dòng chữ viết theo hình cung hoàn tất mẫu thiết kế: ở phía trên, SAN MARINO, và phía dưới là năm phát hành; ở bên dưới, ANNO EUROPEO DEL DIALOGO INTERCULTURALE và chữ viết tắt E.L.F. của họa sĩ, Ettore Lorenzo Frapiccini; và về phía trái, dấu đúc. Mười hai ngôi sao của Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài của đồng xu[115].
Hình trên viền đồng xu:  

Tháng 4 năm 2008.

130 000 xu được phát hành.

  San Marino
Năm đối thoại văn hóa châu Âu

Bỉ kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

Phần bên trong đồng xu là những đường cong xung quanh một hình chữ nhật được đánh dấu bằng con số 60. Năm phát hành được khắc phía trên hình chữ nhật và dòng chữ UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS ở phía dưới. Tên quốc gia theo ba ngôn ngữ chính thức (BELGIE – BELGIQUE – BELGIEN) được khắc theo hình bán nguyệt phía dưới mẫu thiết kế. Dấu đúc ở bên trái và bên phải mẫu thiết kế. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế ở vành ngoài đồng xu[116].
Hình trên viền đồng xu:  

Tháng 4-5 năm 2008.

5 triệu xu được phát hành.

  Bỉ
Kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Slovenia kỷ niệm lần thứ 500 ngày sinh của Primož Trubar.

Phần trong của đồng xu là chân dung của Primož Trubar nhìn từ bên phải. Bên trái là dòng chữ PRIMOŽ TRUBAR1508–1586 vẽ thành hai hình bán nguyệt, và tới nữa ở bên dưới phải là dòng chữ SLOVENIJA 2008 (cũng theo hình bán nguyệt). Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế ở vành ngoài đồng xu[117].
Hình trên viền đồng xu:  

Tháng 5 năm 2008.

1 triệu xu được phát hành.

 
500 năm ngày sinh Primož Trubar

Pháp kỷ niệm chức Chủ tịch của Pháp tại Hội đồng Liên minh châu Âu.

Phần trong của đồng xu là dòng chữ 2008 PRÉSIDENCE FRANÇAISE UNION EUROPÉENNE RF; dấu đúc và dấu chính của hãng đúc ở phía dưới, phía trái và phía phải. Mười hai ngôi sao Liên minh bao quanh mẫu thiết kế ở vành ngoài đồng xu[118].
Hình trên viền đồng xu:  

Tháng 7 năm 2008.

20 triệu được phát hành.

  Pháp
Pháp làm Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu

Bồ Đào Nha kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

Phần bên trong của đồng xu là hình Quốc huy Bồ Đào Nha ở trên cùng, phía trên là tên quốc gia phát hành PORTUGAL, năm phát hành và một thiết kế dạng hình học ở nửa dưới phần trung tâm. Dòng chú thích 60 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS trang trí cho hai phần ba phần rìa dưới của vành trong và được nối tiếp bằng dòng chữ Esc. J. Duarte INCM ở dạng chữ rất nhỏ. Mười hai ngôi sao Liên minh bao quanh mẫu thiết kế ở vành ngoài đồng xu[119].
Hình trên viền đồng xu:  

Tháng 9 năm 2008.

1 035.000 xu được phát hành.

  Bồ Đào Nha
Kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Thành Vatican kỷ niệm năm 2008 là Năm Thánh Phaolô.

Phần bên trong của đồng xu là hình ảnh sự cải đạo của Phaolô trên đường đến Damascus (với hình ảnh thành phố ở hình nền); vị thánh, chói mắt vì ánh sáng, ngã xuống khi con ngựa lồng lên. Hai dòng chữ được khắc xung quanh bức họa: phía bên trái là dòng chữ ghi quốc gia phát hành CITTÀ DEL VATICANO; phía bên phải là chú thích ANNO SANCTO PAULO DICATO. Năm phát hành được in ở bên phải bức họa, cũng như dấu đúc R và tên họa sĩ VEROI. Phía dưới bức họa là chữ viết tắt của nhà điêu khắc Luciana De Simoni, L.D.S. INC.. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế ở vành ngoài đồng xu[120].
Hình trên viền đồng xu:  

Tháng 10 năm 2008.

100 000 xu được phát hành.

   Thành Vatican
Năm Thánh Phaolô

Phần Lan kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

Phần bên trong của đồng xu minh họa một dáng người nhìn thấy qua một cái lỗ hình trái tim trên tường đá. Dòng chữ HUMAN RIGHTS (nhân quyền) được khắc phía dưới trái tim, và năm phát hành được khắc phía trên nó. Chỉ dấu quốc gia phát hành FI, ký tự K (chữ viết tắt của họa sĩ Tapio Kettunen) và dấu đúc nằm ở phía dưới mẫu thiết kế. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế ở vành ngoài đồng xu[121].
Hình trên viền đồng xu:  .

Tháng 10 năm 2008.

1 500.000 xu được phát hành.

  Phần Lan
Kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Phát hành năm 2009Sửa đổi

Luxembourg kỷ niệm 90 năm ngày lên ngôi của Charlotte của Luxembourg.

Đồng xu vẽ hình chân dung của Đại Công tước Henri ở phía tay trái phần bên trong, đè lên chân dung của Nữ Đại Công tước Charlotte, cả hai đều nhìn về phía trái. Dòng chữ viết dọc LËTZEBUERG và năm phát hành, hai đầu là dấu chủ xưởng đúc và dấu đúc, đều nằm ở bên phải phần bên trong đồng xu. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài đồng xu[122].
Hình trên viền đồng xu:  

Tháng 1 năm 2009.

1,4 triệu xu được phát hành.

  Luxembourg
Đại Công tước Henri
và Nữ Đại Công tước Charlotte

Đức kỷ niệm chức Chủ tịch của Saarland trong Bundesrat.

Phần bên trong đồng xu là hình ảnh LudwigskircheSaarbrücken. Tên bang SAARLAND và dấu đúc nằm ở phía dưới tượng đài; chữ viết tắt hãng điêu khắc FB (Friedrich Brenner) nằm bên phải tượng đài. Phần phía dưới của vành ngoài đồng xu là dòng chữ BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, và phần trên là năm phát hành. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài đồng xu[123].
Hình trên viền đồng xu:  .

Tháng 2 năm 2009.

30 triệu xu được phát hành.

  Đức
Nhà thờ Thánh Louis ở Sarrebruck

Phát hành đồng đặc biệt kỷ niệm Liên minh Kinh tế Tiền tệSửa đổi

Kỷ niệm 10 năm thành lập Liên minh Kinh tế Tiền tệ

Tất cả các quốc gia thuộc khu vực đồng euro đều phát hành xu 2 € kỷ niệm 10 năm Liên minh Kinh tế Tiền tệ vào ngày 1 tháng 1 năm 2009[124].

Trung tâm của đồng xu là hình nhân cách điệu, cánh tay trái nối dài bằng biểu tượng euro. Chữ viết tắt ΓΣ của nhà điêu khắc nằm bên dưới biểu tượng euro. Tên của quốc gia phát hành bằng ngôn ngữ quốc gia nằm ở phía trên, còn chỉ số 1999–2009 và viết tắt chữ đầu EMU sẽ được dịch thành ngôn ngữ quốc gia đặt bên dưới. Mười hai ngôi sao Liên minh châu Âu bao quanh mẫu thiết kế trên vành ngoài đồng xu[124].

Có một ngoại lệ là trường hợp Luxembourg có in thêm hai chân dung phản quang của Đại Công tước nằm phía dưới bên phải đồng xu, vì luật pháp nước này quy định các xu phát hành phải in hình Đại Công tước. Lần in này còn hiện đại hơn năm 2007, và hình sẽ xuất hiện khác nhau khi nhìn từ phải qua hoặc từ trái qua.

Monaco, San Marino và Thành Vatican không tham gia vì các nước này không thuộc Liên minh châu Âu.

  Đức
  Áo
  Bỉ
  Síp
  Tây Ban Nha
  Phần Lan
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
WWU 1999-2009
REPUBLIK ÖSTERREICH
WWU 1999-2009
BELGIE–BELGIQUE–BELGIEN
EMU 1999-2009
KYΠPOΣ-KIBRIS
ONE 1999-2009
ESPAÑA
UEM 1999-2009
SUOMI FINLAND
2009
EMU 1999-2009
  Pháp
  Hy Lạp
  Ireland
  Ý
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
UEM 1999-2009
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ONE 1999-2009
éıʀe
AEA 1999-2009 EMU
REPUBBLICA ITALIANA
UEM 1999-2009
  Luxembourg
  Malta
  Hà Lan
  Bồ Đào Nha
  Slovakia
  Slovenia
LËTZEBUERG
UEM 1999-2009
MALTA
UEM 1999-2009
NEDERLAND
EMU 1999-2009
PORTUGAL
UEM 1999-2009
SLOVENSKO
HMÚ 1999-2009
SLOVENIJA
EMU 1999-2009
Quốc gia Số lượng phát hành Hình trên viền đồng xu
  Đức 30 triệu xu  
  Áo 5 triệu xu  
  Bỉ 5 triệu xu  
  Síp 1 triệu xu  
  Tây Ban Nha 8 triệu xu  
  Phần Lan 1,4 triệu xu  
  Pháp 10 triệu xu  
  Hy Lạp 4 triệu xu  
  Ireland 5 triệu xu  
  Ý 2,5 triệu xu  
  Luxembourg 1,4 triệu xu  
  Malta 0,7 triệu xu  
  Hà Lan 5,3 triệu xu  
  Bồ Đào Nha 1,285 triệu xu  
  Slovakia 1 triệu xu  
  Slovenia 1 triệu xu  
  Khu vực đồng euro 82,585 triệu xu tổng cộng

Dự kiến phát hànhSửa đổi

Quốc gia Kỷ niệm - Minh họa Hình dạng Thời gian
2009
  Slovakia Kỷ niệm 20 năm Cách mạng Nhung[125] 17 tháng 11 năm 2009
  Bồ Đào Nha Đại hội thể thao các nước nói tiếng Bồ Đào Nha 2009[126] Tháng 7 năm 2009
  Bỉ Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Louis Braille[127] Tháng 9 năm 2009
   Thành Vatican Năm Thiên văn Quốc tế 2009
  Ý Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Louis Braille[128] 2009
  San Marino Năm sáng tạo và phát minh châu Âu[129] Tháng 11 năm 2009
2010
  Đức Bremen
2011
  Đức Nordrhein-Westfalen
2012
  Đức Bayern
2013
  Đức Baden-Württemberg
2014
  Đức Niedersachsen
2015
  Đức Hessen
2016
  Đức Sachsen
2017
  Đức Rheinland-Pfalz
2018
  Đức Berlin
2019
  Đức Sachsen-Anhalt
2020
  Đức Thüringen
2021
  Đức Brandenburg

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Ủy ban châu Âu. “Euro coins”. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 3 năm 2015. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2015.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 2. ^ “OJ 2003/C 247/03”. Official Journal of the European Union. 15 tháng 10 năm 2003. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2015.
 3. ^ General Secretariat of the Council of the European Union (17 tháng 11 năm 2003). “Draft Council conclusions on the Commission Recommendation on a common practice for changes in the design of national obverse sides of euro circulation coins” (PDF). Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2015.
 4. ^ “OJ 2005/L 186/01” (PDF). Official Journal of the European Union. 18 tháng 7 năm 2005. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2015.
 5. ^ “Designs of euro coins will be amended in 2007” (Thông cáo báo chí). Bank of Finland. 27 tháng 12 năm 2006. Lưu trữ bản gốc ngày 23 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2015. Đã định rõ hơn một tham số trong |accessdate=|access-date= (trợ giúp)Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 6. ^ “OJ 2009/L 9/52” (PDF). Official Journal of the European Union. 14 tháng 1 năm 2009. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2015.
 7. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2004/C 91/06, 15 tháng 4 năm 2004), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 8. ^ Griechenland 2004: Olympische Sommerspiele in Athen (Hỵ Lạp năm 2004: Thế vận hội mùa hè tại Athen), truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 9. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2004 Griechenland: Sommerspiele, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 10. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2004/C 243/03, 30 tháng 9 năm 2004), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 11. ^ Finnland 2004: Erweiterung der Europäischen Union, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 12. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2004 Finnland: EU-Erweiterung, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 13. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2004/C 243/05, 30 tháng 9 năm 2004), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 14. ^ Luxemburg 2004: Monogramm des Großherzogs Henri, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 15. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2004 Luxemburg: Monogramm, truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2017
 16. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2004/C 313/03, 18 tháng 12 năm 2004), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 17. ^ Italien 2004: Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 18. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2004 Italien: Welternährungsprogramm, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 19. ^ Chữ viết tắt tên của Uliana Pernazza, truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2014
 20. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2004/C 298/02, 3 tháng 12 năm 2004), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 21. ^ San Marino 2004: Bartolomeo Borghesi, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 22. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2004 San Marino: Borghesi, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 23. ^ Denkmal Bartolomeo Borghesis in San Marino, truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2018.
 24. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2004/C 321/03, 28 tháng 12 năm 2004), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 25. ^ Vatikanstadt 2004: 75. Jahrestag der Gründung des Staates Vatikanstadt, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 26. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2004 Vatikanstadt: Staatsgründung, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 27. ^ Bản đồ Thành Vatican
 28. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2005/C 11/03, 15 tháng 1 năm 2005), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 29. ^ Luxemburg 2005: 100. Todestag von Großherzog Adolphe, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 30. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2005 Luxemburg: Adolphe, truy cập ngày 7 tháng 12 năm 2017
 31. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2005/C 61/07, 11 tháng 3 năm 2005), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 32. ^ Österreich 2005: 50 Jahre Staatsvertrag, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 33. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2005 Österreich: Staatsvertrag, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 34. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2005/C 61/08, 11 tháng 3 năm 2005), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 35. ^ Belgien 2005: Wirtschaftsunion mit Luxemburg, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 36. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2005 Belgien: Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 37. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2005/C 131/09, 28 tháng 5 năm 2005), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 38. ^ Spanien 2005: 400 Jahre „Don Quixote“, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 39. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2005 Spanien: Don Quixote, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 40. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2005/C 244/03, 4 tháng 10 năm 2005), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 41. ^ San Marino 2005: Internationales Jahr der Physik, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 42. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2005 San Marino: Jahr der Physik, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 43. ^ Foto des Reliefs „la fisica antica“ von Andrea Pisano, Giottos Glockenturm, Florenz, truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2015
 44. ^ Chữ ký của Luciana De Simoni, truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2014
 45. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2005/C 244/04, 4 tháng 10 năm 2005), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 46. ^ Finnland 2005: 60 Jahre Vereinte Nationen, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 47. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2005 Finnland: Vereinte Nationen, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 48. ^ Randschrift UN-Gedenkmünze Finnland 2005, truy cập ngày 21 tháng 9 năm 2014
 49. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2005/C 283/06, 16 tháng 11 năm 2005), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 50. ^ Italien 2005: 1. Jahrestag der Europäischen Verfassung, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 51. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2005 Italien: EU-Verfassung, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 52. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2005/C 283/07, 16 tháng 11 năm 2005), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 53. ^ Vatikanstadt 2005: XX. Weltjugendtag in Köln, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 54. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2005 Vatikanstadt: Weltjugendtag Köln, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 55. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2006/C 20/10, 27 tháng 1 năm 2006), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 56. ^ Luxemburg 2006: 25. Geburtstag des Erbgroßherzogs Guillaume, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 57. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2006 Luxemburg: Guillaume, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 58. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2006/C 33/04, 9 tháng 2 năm 2006), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 59. ^ Bekanntmachung über die Ausprägung von deutschen Euro-Gedenkmünzen im Nennwert von 2 Euro (Gedenkmünze „Schleswig-Holstein“) Bản mẫu:BGBl (PDF)
 60. ^ Deutschland 2006: Schleswig-Holstein, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 61. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2006 Deutschland: Schleswig-Holstein, truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2018
 62. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2006/C 33/05, 9 tháng 2 năm 2006), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 63. ^ Italien 2006: Olympische Winterspiele in Turin, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 64. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2006 Italien: Winterspiele Turin, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 65. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2006/C 53/03, 3 tháng 3 năm 2006), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 66. ^ Belgien 2006: Wiedereröffnung des Atomiums, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 67. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2006 Belgien: Atomium, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 68. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2006/C 248/02, 14 tháng 10 năm 2006), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 69. ^ Finnland 2006: 100 Jahre allgemeines und gleiches Wahlrecht, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 70. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2006 Finnland: Gleichberechtigung, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 71. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2006/C 248/03, 14 tháng 10 năm 2006), truy cập ngày 19 tháng 7 năm 2015
 72. ^ San Marino 2006: 500. Todestag von Christoph Kolumbus, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 73. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2006 San Marino: Christoph Columbus, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 74. ^ Christopher Columbus, Gemälde von Sebastiano del Piombo, 1519, Metropolitan Museum of Art, truy cập ngày 30 tháng 7 năm 2014
 75. ^ Das Piombo-Porträt (1519), truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2016 (englisch)
 76. ^ Signet von Luciana De Simoni, truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2014
 77. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2006/C 260/06, 28 tháng 10 năm 2006), truy cập ngày 19 tháng 7 năm 2015
 78. ^ Vatikanstadt 2006: 500 Jahre Päpstliche Schweizergarde, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 79. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Vatikanstadt 2006, truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2013
 80. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2007/C 76/02, 4 tháng 4 năm 2007), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 81. ^ Bekanntmachung über die Ausprägung von deutschen Euro-Gedenkmünzen im Nennwert von 2 Euro (Gedenkmünze „Mecklenburg-Vorpommern“) Bản mẫu:BGBl, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013 (PDF)
 82. ^ Deutschland 2007: Mecklenburg-Vorpommern, truy cập ngày 12 tháng 11 năm 2019
 83. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Deutschland 2007 Mecklenburg-Vorpommern, truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2018
 84. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2007/C 53/02, 8 tháng 3 năm 2007), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 85. ^ Luxemburg 2007: Großherzoglicher Palast, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 86. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Luxemburg 2007 Großherzogliches Palais, truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2013
 87. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seiten der Euro-Umlaufmünzen (2007/C 65/04, 21 tháng 3 năm 2007), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 88. ^ Gemeinschaftsausgabe 2007 – Römische Verträge, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 89. ^ “The Euro – 2 Euro Treaty of Rome 50th Anniversary Commemorative Designs”. 7 tháng 4 năm 2007. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2015.
 90. ^ Münzscan der Gemeinschaftsausgabe 2007, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 91. ^ “The Euro Information Website- 2 Euro Treaty of Rome 50th Anniversary Commemorative Design- Luxembourg”. 23 tháng 3 năm 2007. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2015. Chú thích có các tham số trống không rõ: |1=, |2=, và |3= (trợ giúp)
 92. ^  Gerhard Schön: Euro Münzkatalog. 9. Auflage. Battenberg, 2010, ISBN 978-3-86646-053-9.
 93. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2007/C 110/06, 16 tháng 5 năm 2007), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 94. ^ Portugal 2007: Portugiesischer Vorsitz im Rat der EU, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 95. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2007 Portugal: EU-Ratspräsidentschaft, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 96. ^ Signet von Irene Vilar, truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2014
 97. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2007/C 172/06, 25 tháng 7 năm 2007), truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 98. ^ Monaco 2007: 25. Todestag von Fürstin Gracia Patricia, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 99. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2007 Monaco: Grace Patricia, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 100. ^ 10 Francs Goldmünze Monaco 1982 Princesse Grace de Monaco, truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2015
 101. ^ Signet von Roger Bernard Baron, truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2014
 102. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2007/C 233/07, 5 tháng 10 năm 2007), truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 103. ^ San Marino 2007: 200. Geburtstag von Giuseppe Garibaldi, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 104. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2007 San Marino: Garibaldi, truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 105. ^ Foto Giuseppe Garibaldis von 1866, truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2014
 106. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2007/C 233/08, 5 tháng 10 năm 2007), truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 107. ^ Vatikanstadt 2007: 80. Geburtstag von Papst Benedikt XVI., truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 108. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze 2007 Vatikanstadt: Benedikt XVI., truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2014
 109. ^ Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2007/C 289/10, 1 tháng 12 năm 2007), abgerufen am Mô_đun:DateTime:137: attempt to index field 'globalModules' (a nil value)
 110. ^ Finnland 2007: 90 Jahre Unabhängigkeit, truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2013
 111. ^ Münzscan 2-Euro-Gedenkmünze Finnland 2007 Unabhängigkeit, truy cập ngày 13 tháng 2 năm 2013
 112. ^ “OJ 2008/C 21/09” (PDF). Official Journal of the European Union. 26 tháng 1 năm 2008. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2015.
 113. ^ “OJ 2008/C 13/02” (PDF). Official Journal of the European Union. 17 tháng 1 năm 2008. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2015.
 114. ^ “OJ 2008/C 89/10” (PDF). Official Journal of the European Union. 10 tháng 4 năm 2008. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2015.
 115. ^ “OJ 2008/C 89/11” (PDF). Official Journal of the European Union. 10 tháng 4 năm 2008. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2015.
 116. ^ “OJ 2008/C 125/05” (PDF). Official Journal of the European Union. 22 tháng 5 năm 2008. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2015.
 117. ^ “OJ 2008/C 125/06” (PDF). Official Journal of the European Union. 22 tháng 5 năm 2008. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2015.
 118. ^ “OJ 2008/C 165/05” (PDF). Official Journal of the European Union. 28 tháng 6 năm 2008. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2015.
 119. ^ “OJ 2008/C 165/04” (PDF). Official Journal of the European Union. 28 tháng 6 năm 2008. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2015.
 120. ^ “OJ 2008/C 228/06” (PDF). Official Journal of the European Union. 5 tháng 9 năm 2008. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2015.
 121. ^ “OJ 2008/C 246/06” (PDF). Official Journal of the European Union. 27 tháng 9 năm 2008. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2015.
 122. ^ “OJ 2009/C 5/02” (PDF). Official Journal of the European Union. 10 tháng 1 năm 2009. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2009.
 123. ^ “OJ 2009/C 31/06” (PDF). Official Journal of the European Union. 7 tháng 2 năm 2009. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2009.
 124. ^ a b “OJ 2007/C 65/04” (PDF). Official Journal of the European Union. 10 tháng 12 năm 2008. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2015.
 125. ^ “Slovakia - 2 Euro Commemorative Design 2009”. The Euro Information Website. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2009.
 126. ^ “Portugal - 2 Euro Commemorative Design 2009”. The Euro Information Website. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2009.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 127. ^ “Les amis de l'Euro - Programme monétaire de la Belgique pour 2009”. Les Amis de l’Euro. Lưu trữ bản gốc ngày 2 tháng 12 năm 2010. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2009.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 128. ^ “Italy - 2 Euro Commemorative Design 2009”. The Euro Information Website. Lưu trữ bản gốc ngày 1 tháng 12 năm 2014. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2009.Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 129. ^ “San Marino - 2 Euro Commemorative Design 2009”. The Euro Information Website. Truy cập ngày 30 tháng 4 năm 2009.

Xem thêmSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi